Bästa berättelsen att kunna

Bible and Candle

En gång fanns det ingenting i den världen.

Inga fiskar.

Inga stjärnor på himlen.

Fullständig text för: Bästa berättelsen att kunna

Inga hav och vackra blommor.

Allt var tomt och mörkt.

Men Gud fanns.

Gud hade en underbar plan. Han tänkte på en vacker värld, och medan han tänkte, så skapade han världen. Han gjorde allting ur ingenting. När Gud skapade något, så sa han bara ”Låt det bli skapat!” och så fanns det bara där.

Han skapade ljus. Han skapade floderna och haven, den grästäckta jorden, djuren, fåglarna och träden.

Sist av allt skapade han en man, och sen skapade han en hustru åt mannen. De hette Adam och Eva.

Gud älskade dem väldigt mycket. Varje kväll hälsade han på dem i den vackra trädgården de bodde i.

Hela trädgården var deras att njuta av, utom ett enda träd, som Gud hade förbjudit dem att ta av.

Adam och Eva var lyckliga, tills Satan, Guds fiende, en dag frestade dem. De beslöt att smaka frukten från trädet som Gud hade förbjudit. De syndade alltså. För första gången blev de skamsna och sorgsna.

De kunde inte längre prata med Gud lika förtroligt. Nu skulle de uppleva smärta och problem. Och de måste dö. Å, vad de var ledsna!

Gud lovade att hjälpa dem. När det var dags skulle han sända sin Son Jesus in i världen. Jesus skulle komma ned från himlen och skapa ett sätt så att synden kunde bli förlåten. För att göra det skulle han lida och dö för mänskligheten. Så glada de blev över att Gud skulle sända en Frälsare!

Adam och Eva fick barn och barnbarn. Allt eftersom var det många människor som levde i världen.

Gud ville att alla skulle vara lyckliga. Han talade om för dem vad de skulle göra. Här är en lista på regler Gud gav dem:

1 Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2 Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild.

3 Du ska inte missbruka Herren din Guds namn.

4 Tänk på sabbatsdagen (vilodagen) så att du helgar den.  

5 Hedra din far och din mor.

6 Du ska inte mörda.

7 Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8 Du ska inte stjäla.

9 Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10 Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 

(2 Mosebok 20:3-17)

De här reglerna skrevs i bibeln, så att vi kan läsa dem också. Om vi lyder dem kommer vi att vara lyckliga.

Satan vill inte att vi ska lyda dem. Ibland säger han till oss att vi ska stjäla något när ingen tittar. Men Gud vet om det. Gud ser allting.

Ibland frestar Satan oss att ljuga och får oss att tro, att ingen kommer att få reda på det. Gud vet om det. Han hör allting.

När vi gör de där sakerna, mår vi dåligt inom oss. Gud älskar oss och vill hjälpa oss att vara goda. Det var därför han sände Jesus till världen. Gud kom ihåg sitt löfte. Efter många år föddes Jesus som ett litet spädbarn. Han växte upp och blev man.

Han gjorde många underbara saker. Han botade de sjuka. Han gjorde så att de blinda såg. Han välsignade barnen.

Jesus gjorde aldrig något ont. Han berättade för människorna om Gud och att de skulle lyda honom.

Efter en tid tog Jesus fiender honom och spikade fast honom på ett kors. Han dog.

Han led och dog för alla människornas synder, till och med deras, som hade spikat upp honom på korset.

Jesus begravdes. Men sen hände något underbart. Han stannade inte kvar i graven. Han uppstod från de döda!

Snart efter det tog Gud honom upp igen till himlen i ett moln. Medan hans vänner såg på när han for upp, sa en ängel till dem att Jesus skulle komma tillbaka igen.

Jesus dog för våra synder också. Han vill att vi ska ångra och bekänna våra synder. Han är beredd att förlåta oss.

Vi kan be till Gud när som helst. Han hör varje ord och känner varje tanke. Han får oss att känna oss glada inombords när våra synder är förlåtna. Då vill vi göra det som är rätt. Då vill vi vara goda.

Vi kan välja att vara olydiga mot Gud och följa Satan i stället. Men Guds Ord säger att om vi förkastar Gud i det här livet, så kommer han att kasta ned oss i helvetet. Helvetet är plats av eld som aldrig slocknar.

Men om vi älskar och lyder Jesus, kommer han att ta oss upp till himlen, när han kommer tillbaka. Himlen är Guds och hans Son Jesus vackra hem. Det är ett hem av kärlek och ljus. Där ska vi vara lyckliga för alltid.

Kontakta oss!

Beställ traktater!