Efter döden

Just nu lever du och andas, du rör dig omkring eller arbetar. Du kanske lever i bekvämlighet eller drar dig fram i elände. Solen går upp och går ner; någonstans föds ett barn, men samtidigt är det alltid någon någonstans som dör.

HELA LIVET ÄR BARA NÅGOT TILLFÄLLIGT. MEN VART TAR DU VÄGEN EFTER DÖDEN?

Vare sig du är religiös

eller helt enkelt inte tror på någon religion -

måste du ändå ta itu med denna,

den viktigaste frågan,

för efter ett kort jordeliv går människan

till sin eviga destination. (Predikaren 12:5)

Men var?

Kyrkogården där du kommer att bli begravd kan inte begrava din själ. Om än din kropp brändes i krematorieugnen, kunde den ugnen inte förtära din själ. Om du gick under i havets djup, skulle din själ inte drunkna.

DIN SJÄL KOMMER ALDRIG ATT DÖ!

Fullständig text för: Efter döden

HIMLENS OCH JORDENS GUD HAR SAGT:

”ALLA SJÄLAR ÄR MINA.”

Någonstans i det som kommer hädanefter, kommer din själ, ”ditt sanna jag”, att möta de gärningar som gjordes medan din kropp ännu levde (i det här livet) – vare sig goda eller onda (Hebreerbrevet 9:27).

Du kan tillbe Gud uppriktigt.

Du kan ångra dina onda gärningar.

Du kan till och med lämna tillbaka det du stal.

Allt det där är helt visst nödvändigt -

MEN -

Du kan inte sona dina egna synder

Himlens Gud, den rättfärdige Domaren över hela jorden, känner dina synder och ditt liv – ingenting är dolt för honom. Du med din synd kan aldrig komma in i sällheten och härligheten i den framtida världen. Men samme Himmelske Gud är en Kärlekens Gud. Han har skapat en väg för återlösning av ditt liv och din själ. Du behöver inte bli kastad i evig dom och helveteseld. Gud sände Jesus till den här världen för att frälsa din själ. Jesus tog dina synder på sig, när han led och dog på Golgata kors. Gud gav det bästa himlen hade som offer för dina synder. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.» (Jesaja 53:5). De här orden blev profeterade om Jesus många år innan han kom till jorden.

Vill du tro på att Jesus älskar dig? Vill du be och bekänna din synd för honom? Vill du omvända dig och tro på Jesus, den levande Gudens Son? Om du ger dig helt åt honom, kommer han att ge din själ frid och ge dig ett härligt liv efter döden. Bara då kan du vara viss om ett evigt hem av stor glädje och tröst för din själ.

Men! Domens avgrund och evig eld väntar dem som i det här livet förkastar Jesus återlösande kärlek. Det finns ingen omvändelse eller frälsning efter döden. ”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matteus 25:41).

Gud varnar i den Heliga Skrift, Bibeln, för den förestående slutliga domen över hela jorden. I dessa heliga skrifter är det förutsagt att det innan den där anmärkningsvärda Domedagen kommer att finnas klara och uttalade tecken.

Innan hans ankomst kommer det att vara krig och rykten om krig, betryck och förvirring bland folken. Folken kommer att kriga mot varandra och kommer inte - tycks det - finna något sätt att fredligt lösa sina konflikter i inställningar och åsikter.

Det kommer att vara jordbävningar och epidemier på olika platser. Bibeln berättar att onda människor kommer att bli värre och värre. Och samtidigt kommer människor inte lyssna på varningar men älska njutningar mer än Gud. Ser vi inte hur de profetiorna uppfylls i vår tid? Läs Matteus 24:6-7, 12 och 2 Timoteusbrevet 3:4!

Låt oss komma ihåg att vår rättvise och store Domare inte kommer att bli påverkad av vår nuvarande rikedom eller fattigdom, berömmelse eller vanära, eller av vår hudfärg, ras, kast eller trosbekännelse. En dag kommer vi att stå inför vår store Skapare och Herre för att dömas efter våra gärningar. Läs Matteus 25:32-33!

I den ändlösa evigheten framför oss kommer det inte att finnas någon klocka, ingen årlig almanacka, och århundraden kommer inte att räknas. Röken från syndarens och den ogudaktiges plåga kommer att stiga för alltid och alltid – med samtidigt kommer glädjen, sångerna, sällheten och trösten som de återlösta får, att fortsätta för evigt i himlen. Gör ditt val nu! Snart kan det vara försent. ”Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag” (2 Korintierbrevet 6:2, Matteus 11:28-30).

Kontakta oss!

Beställ traktater!