Kärlek - det som världen behöver i dag

Kärlek – ett vackert ord på alla språk. Vad får det oss att tänka på: vänskap, omsorg,värme, godhet, förståelse, trygghet och - mor? Men tänk efter själv, vad betyder det här vackra ordet egentligen? Vill du bli älskad? Älskar du?

Gud är kärlek och att ha hans kärlek boende i ditt hjärta kan hjälpa dig att älska och bli älskad. Källan till all kärlek är Gud. 1 Johannesbrevet 4:16 säger:” Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.” Ingen kommer bli verkligt framgångsrik i att finna eller uppleva kärleken, om han inte söker den i och genom Gud.

En del av motsatserna till kärlek är: hat, misstro, själviskhet och krig. Vi behöver bara se på många av förhållandena som råder i världen och i många familjer, för att förstå, att kärleken behövs förtvivlat väl.

Hur är det med dig, då? Känner du att du är älskad? Eller känner du en värk i hjärtat, en ensamhet som inte lämnar dig, därför att du inte upplever tillgivenhet och värme från någon? Känner du ibland att ingen riktigt bryr sig om dig? Har du vuxit upp med föräldrar som inte på ett verkligt sätt älskade varandra eller sina barn? De här känslorna är vanliga i dagens värld, där den förhärskande inställningen är ”jag först”. Ett värkande hjärta är resultatet av en persons upptagenhet med sina egna själviska intressen.

Kärlek är inte i första hand en sensuell attraktion till att få tillfredsställa sin egen lidelse, ofta på bekostnad av den andra människan. Den attraktionen, som en del kallar kärlek, är i själva verket själviskhet, eftersom den bara söker sin egen glädje. Sann kärlek söker inte sin egen ära eller njutning.

Fullständig text för: Kärlek - det som världen behöver i dag

De svåra saker som livet låter oss möta är inte tecken på att Gud inte älskar oss. Gud kan ibland låta oss möta svårigheter för vårt eget bästa. En förälder med sann kärlek ger inte alltid barnet vad det ber om, men hindrar detta ibland för barnets bästas skull.

Kärleken offrar sig själv. Sann kärlek söker andras bästa. Kärleken är varm, medkännande och vänlig. Om vi verkligen älskar, så vill vi att både nuet och framtiden ska bli bra för dem som står oss nära. En kärleksfull make och far kommer att visa sina varma känslor för sin fru och sina barn. Han kommer med glädje att ge och offra av sig själv för att skapa en atmosfär av kärlek och välbefinnande. En hustru och mor som verkligen älskar kommer att respektera sin man och kommer att inpränta i sina barn en känsla av respekt och kärlek till föräldrarna och till varandra. Hon kommer med glädje se till att det finns en trygg och lugn hamn för alla i familjen.

Kristus gav ett äkta prov på kärlek när han utan att ha förtjänat det mötte döden på korset.

Om du känner ett behov av kärlek – om det finns en tomhet i ditt hjärta – så kan du finna sann kärlek. Du kan finna den genom att ge dig själv till Gud. Gud älskar dig med en ömsint, omsorgsfull medkänsla som inte känner några gränser. Han bryr sig om dig och vill dela ditt liv och hjälpa dig genom hjärtesorgerna i livet. Om du känner dig ensam och tror att ingen riktigt bryr sig om dig, var då säker på att Han som gav sin egen Son för dig känner all din smärta och sorg. I dina ensammaste timmar och dina dystraste dagar, kommer han att vara där för att ge dig tröst, styrka och vägledning om du vänder dig till honom.

Om du inte vet hur du ska närma dig Gud, kan du bara tala till honom från ditt hjärta, så hör han dig. Om du känner att du knappt kan lita på någon människa och inte Gud heller, så säg det till honom, då! Be honom sen visa dig vägen! Om du känner att du är en syndare utan hopp om att nånsin finna förlåtelse, kom då till Gud av hela ditt hjärta, ångra och lämna dina gamla synder. Han vill vara din kärleksfulle Far om du kommer till honom av allt hjärta och är villig att lyda allt han ber dig om.

När Gud förlåter och tar emot dig, kommer du att känna hans kärlek och få en relation med honom som ingenting kan ta ifrån dig. Denna relation bryts bara om vi själva vänder Gud ryggen.
När du börjar lära känna Guds kärlek och förlora din egenkärlek, så kommer du att finna trygghet. Tryggheten som ligger i att du vet att du är älskad kommer att öppna ditt hjärta för andra, så att du på ett verkligt sätt bryr dig om dem. Du kommer inte längre vara så upptagen med hur andra behandlar dig. Du kommer att finna att du bryr dig om dina medmänniskors behov och att du har en stark önskan att vara till nytta för den Gud som älskar dig. När ditt intresse vänder sig bort från dig själv, kommer Gud att välsigna dig och öppna ditt sinne för många sanningar. Undervisningen i 1 Korintierbrevet kapitel 13 kommer att hjälpa dig att förstå det här.

Gud har också en familj på jorden. Han kanske leder dig till sin familj där du kommer att finna dem som tjänar honom och gör hans vilja. Detta är hans kyrka, hans församling. Jesus säger: ”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.” Detta är äkta kärlek som bryr sig om, delar med sig och också talar till rätta.

Om du vill veta mer om kärlek, läs då Johannes evangelium! Läs också Jesaja kapitel 53, där profeten berättar om offret som Jesus skulle ge för oss! Läs löftena i Psaltaren 91 och 23, och läs 1 Korintierbrevet 13! Låt Gud leda dig vidare när du läser sen!
Det kan bli slut på din ensamhet och ditt olyckliga tillstånd. Låt Gud ta över kontrollen av ditt liv! Upplev Guds kärlek, en av de största välsignelserna en människa kan uppleva på jorden. ¨Gud välsigne dig!

Om du behöver mer hjälp i ditt sökande, skriv till adressen som finns på baksidan av den här traktaten!

1 Korintierbrevet 13:1-8, 13: ”1 Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. 3 Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. 4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. 5 Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. 6 Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. 7 Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. ...13 Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. ”

Kontakta oss!

Beställ traktater!