Kristendom – vad är det?

Cross of Christ

Kristendomen grundas på Gud, hans Son Jesus Kristus och bibeln, som är Guds Ord. En kristen är en person som tror på bibeln och lever efter Jesus Kristus lära. Det sättet att leva ger frid och belåtenhet här på jorden och förbereder oss för ett hem i himlen.

Gud – Fadern

Bibeln lär att det bara finns en Gud som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Gud vet allting och hans visdom och kunskap är obegränsade. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:3: ”Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.» Han är närvarande överallt och kan ge full uppmärksamhet till var och en i hela världen på en och samma gång. Vi kan be till Gud från vilken plats som helst och när som helst. Han hör våra böner och kommer att svara så som han anser bäst. Det finns bara en Gud. Och ändå är han uppenbarad i tre personer: Gud – Fadern, Gud – Sonen och Gud – den helige Ande. Alla tre är särpräglade och ändå verkar de tillsammans i harmoni, för de är ett.

Skapelsen och människans fall

Gud skapade världen och allting i den. På fem dagar skapade Gud solen, månen, stjärnorna, jorden, vattnet, fåglarna och fiskarna. På den sjätte dagen skapade Gud alla varelserna på land, och sen skapade han människan till sin avbild. Människan är kronan i Guds skapelse och ett uttryck för hans kärlek. Gud skapade Adam - den första människan - ren och utan synd. Gud ville att människan skulle tjäna honom av eget val. Han gav Adam och hans hustru Eva ett enkelt bud, men de valde att vara olydiga. På grund av sin synd skildes de från Gud. Deras olydnad fick alla människor att falla och hamna under syndens och dödens förbannelse. Gud var den ende som kunde återlösa människosläktet. I sin kärlek ”utgav (han) sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv» (Johannes 3:16).

Gud – Sonen

Fullständig text för: Kristendom – vad är det?

Jesus Kristus är Guds Son. Han kom till jorden som ett spädbarn, född av en jungfru genom kraften av den helige Ande. Jesus levde en vanlig människas liv. Han frestades av djävulen på många sätt precis som vi, men syndade ändå aldrig. Jesus gick omkring och gjorde gott och botade många människor från deras sjukdomar. Han undervisade dem om frälsningen och om Faderns kärlek. Syftet med att han kom till jorden var att ge sig själv som ett offer för hela världens synd. När Jesus predikade mot synd och själviskhet blev de religiösa ledarna arga på honom. De utlämnade honom till myndigheterna som korsfäste honom. Efter hans död på korset lade hans lärjungar hans kropp i en grav. På tredje dagen steg Jesus upp från de döda genom Guds kraft. Innan han återvände till himlen undervisade han sina efterföljare om hur de skulle etablera Guds Rike.

Gud – den helige Ande

Den helige Ande är den tredje personen i gudomen. Han uppenbarar Guds vilja för människan. Han förebrår människor deras avgudadyrkan och syndiga gärningar. Han inbjuder människorna att ta emot Jesus offer för att försona deras synd. Till dem som tror på Herren Jesus Kristus ger Gud den helige Ande som en gåva. Han är en rådgivare i alla livets svårigheter och en tröstare i all nöd. Han förebrår människor deras orättfärdighet och leder dem in i hela sanningen.

Bibeln

Bibeln är Guds Ord och hans budskap till människan. Den är inte en bok skapad av människor, men bibelns böcker skrevs av forna tiders heliga människor genom att de blev inspirerade av den helige Ande. Bibeln berättar om världens och människans skapelse. Den säger oss att alla har syndat och att synden skiljer människan från Gud. Den förklarar återlösningens väg som kan befria var och en från syndens träldom. Bibeln lär oss hur vi ska leva ett gudfruktigt liv och hur vi ska förbereda oss för evigheten.

Att leva ett kristet liv

För att bli kristna måste vi inse vårt syndiga tillstånd. Vi måste bekänna vår synd och ta emot Herren Jesus Kristus som vår Frälsare. När vi överlåter vårt liv till Gud, fyller han oss med den helige Ande. Andens kraft som bor inom oss ger oss kraft att älska och förlåta andra. En kristen kommer att sträva efter att bevara renheten i sitt hjärta och att vara ärlig och sanningsenlig. När vi misslyckas, så lovar bibeln att ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Johannesbrevet 1:9).

Efter livet

Bibeln lär oss om de två slutstationerna för själen – himmel eller helvete. När vi dör, lämnar själen kroppen för att invänta Guds slutliga dom. Vid domen kommer de frälsta att bjudas in i himlen. Alla som har förkastat Gud kommer att sändas till helvetet. Helvetet är en hemsk plats. Det är en bottenlös avgrund av brinnande eld som är förberedd för djävulen och hans änglar. Alla som inte lydde Jesus röst men som i ondska levde i synd kommer att brinna där för alltid utan hopp.

Himlen är Guds boning. Det är den vackraste platsen med fullkomlig frid och vila förberedd av Gud. I himlen kommer det aldrig mer att finns någon sorg eller smärta, ingen hunger eller sjukdom. Där är hemmet för alla som har övergett synden och tagit emot Jesus som sin Frälsare. Där kommer de frälsta att sjunga till Gud och prisa honom för alltid.

Kontakta oss!

Beställ traktater!