Sinnesro i en orolig värld

Peace

Sinnesro – vilken skatt! Kan denna skatt finnas i en värld av så mycket konflikter, förtvivlan, oro och problem?

Det stora sökandet pågår! Många människor söker sinnesro i berömmelse och ekonomisk framgång, i njutning och makt, i utbildning och kunskap, i mänskliga relationer och äktenskap. De söker fylla sina hjärnor med kunskap och sina plånböcker med rikedom, med dera själar förblir tomma. Andra försöker komma undan livets realiteter med droger eller alkohol, men sinnesron de söker får de inte tag i. De är fortfarande tomma och ensamma, fortfarande i en orolig värld och med oroliga sinnen.

Människan i förvirring och kaos

Fullständig text för: Sinnesro i en orolig värld

Gud skapade människan och placerade henne i en vacker trädgård för uppleva fullkomlig frid, glädje och lycka. Men när Adam och Eva var olydiga, drabbades de direkt av skuld. Där de tidigare hade längtat efter Guds närvaro, där gömde de sig nu i skam. Skuld och fruktan ersatte den frid och lycka de hade känt. Människans synd var början på en plågad värld – och ett plågat sinne.

Fast vår själ längtar efter Gud, så gör vår syndiga natur uppror mot hans vägar. Denna inre kamp skapar spänningar och oro. När vi, som Adam och Eva, är självcentrerade i våra begär och ambitioner, så blir vi oroliga och retliga. Ju mer vi fokuserar på oss själva, desto mer oroliga blir vi. Allt osäkert i livet och den föränderliga och förfallande världen skakar vår trygghet och stör vår sinnesro.

Jesus Kristus, Fridsfursten

Det kan inte bli någon fred och frid förrän alla delar av livet kommer i harmoni med den Ende som skapade oss och förstår oss. Detta är bara möjligt genom att överlåta sig helt till Kristus. Han är inte bara den här världens Herre men känner vårt liv från början till slut. Han tänkte på oss när han kom hit till världen ”för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg." (Lukas 1:79)

Jesus erbjuder ljus i stället för mörker, frid i stället för strid, glädje i stället för sorg, hopp i stället för förtvivlan och liv i stället för död. Han säger i Johannes evangelium 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. ...Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Omvändelse ger sinnesro

När du känner den tunga bördan av synd trycka ner dig, så är botemedlet ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade..” (Apostlagärningarna 3:19). Jesus inbjuder dig till denna i så hög grad meningsfulla och livsförvandlande upplevelse. ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matteus 11:28). Första Johannesbrevet 1:9 lovar ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Vill du ta emot hans inbjudan?

När du kommer till Jesus, kommer du att finna förlåtelse och frihet. I stället för förbittring och oförsonlighet, kommer ditt hjärta att fyllas med kärlek och barmhärtighet. Med Jesus regerande i ditt hjärta kommer du att älska dina fiender. Detta är möjligt genom kraften i Kristus försonande blod.

Förblivande frid

Som kristen har du tro på Gud och tillit till hans omsorg som botemedel för fruktan och oro. Hur vilsamt är det inte att lita på en oföränderlig Gud som är från evighet till evighet? Han älskar oss och kommer alltid att ta hand om oss. Så varför skulle vi oroa oss och bekymra oss? Lär dig att göra vad vi läser i Första Petrusbrevet 5:7 ”Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.” Vi har också löftet: ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, för han förtröstar på dig.” (Jesaja 26:3)

Med Jesus i ditt hjärta, så är ditt sökande efter sinnesro över. Han ger dig den frid och det lugn som bara kommer när man litar på honom. Du kommer att kunna stämma in i poetens ord:

”Jag känner frid där ingen frid har funnits,
ett lugn där starka vindar var,
en hemlig plats vid Mästaren har vunnits,
uti en Famn där hos min Gud och Far.”

(efter R S Cushman)

Kontakta oss!

Beställ traktater!