Slaget om din själ

A shield and sword

I den stora staden Paris i Frankrike står ett monument rest till general Napoleons minne. Under de sista åren av 1700-talet och början av 1800-talet blev han en fruktad man i Europa.

Hans berömda segrar i strid och imponerande erövringar nådde så långt, att praktiskt hela Europa med undantag av England var under hans kontroll. Den ambitiöse generalen hade planer på att härska över hela världen.

I Paris på Triumfbågen finns ingraverat en lista på slag som Napoleon utkämpade och vann. Där saknas emellertid ett mycket viktigt slag –  ja visst, ja! Det historiska slaget vid Waterloo.

Fullständig text för: Slaget om din själ

Det förlorade han. Tidvattnet hade vänt. Hans ambitioner krossades för han hade förlorat detta, helt avgörande slag. Efter det landsförvisades han, och han dog som en hatad man.

Vad skulle det ha tjänat till om Napoleon hade vunnit hela världen bara för att förlora vid Waterloo? Han ära, berömmelse och goda lycka var plötsligt borta. Alla de forna segrarna hjälpte honom inte när denna förkrossande förlust kom. Genom att förlora det slaget förlorade han allt.

Varje ansvarig själ möter stora andliga strider i livet. Följderna av dessa slag har oerhörd vikt och betydelse. Nederlaget vid Waterloo gav Napoleon vanära i hans liv. Förlusten av slaget om din själ ger kval i evighet. Har du tänkt på de oundvikliga följderna av ett självcentrerat liv utan Kristus?

Ska du förlora slaget om livet? Kampen på liv och död? Kampen mellan himmel och helvete? Kampen mellan självförnekelse och egenkärlek, mellan din själ och djävulen? Jesus säger: ”För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Markus 8:36).

Vare sig vi äger mycket eller lite av den här världens goda, men om vi förlorar vår själ, vilken tragedi är det inte! Vårt eviga öde blir fastställt. Många människor inser inte att vi alla har en stor andlig kamp att utkämpa. Deras förstånd har blivit förblindat av Satan och världen, och de är inte vakna för verkligheten av kampen mot synden. Bibeln säger: ”Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.” (Efesierbrevet 5:14). Skaka av dig syndens och Satans kedjor! Gör det till en kamp intill slutet! Du kan inte undgår den naturliga döden, men du kan undgå den eviga döden. ”Och döden och helvetet kastades i eldsjön.” (Uppenbarelseboken 20:14). ”där deras mask inte dör och elden inte släcks.” (Markus 9:44). Om du förlorar slaget om din själ, väntar en evig dom i helvete och plåga.

Har du nånsin tänkt på att det bara är ett enda steg mellan dig och döden? Är du redo att stiga över tidens tröskel in i evigheten? För att få tag i den seger som ska leda dig till ditt himmelska hem, måste du komma till Jesus som ”kom till världen för att frälsa syndare. (1 Timoteus 1:15. ) ”Nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.” (Apostlagärningarna 17:30). NU! Inte i morgon eller vid något annat lämpligt tillfälle. ”Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Korintierbrevet 6:2).

Om du fortfarande inte har Kristus i ditt hjärta, om ditt förflutna fördömer dig, om du inte har upplevt den nya födelsen (Johannes 3:3), slå dig inte till ro! Omvänd dig! Kom till Jesus precis som du är medan han knackar på ditt hjärtas dörr! Han säger: ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Uppenbarelseboken 3:20). Du kanske frågar: ”Kan en syndare verkligen bli frälst?” Ja! Kom till Kristus i tro av hela ditt hjärta och ta emot honom som din personlige Frälsare, ångra din synd och lyd den heliga Andes röst! Då kommer du att vinna slaget om din själ. Du kommer inte bara uppleva frid och glädje i det här livet, men också få sällhet och härlighet med din Frälsare i evigheten. För tusentals år sen sa profeten Hesekiel: ”Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått.... och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva.” (Hesekiel 18:21)

Om du tänker njuta nöjena i en syndig värld kommer du att finna att du förlorar i långa loppet, så som Napoleon gjorde vid Waterloo. Du kommer att vara som en drunkande utan en räddare och kommer att gå under. Vilket öde att tillbringa evigheten i helvetet! Ta tag i Jesus, den store Livräddaren, direkt nu! Han kan helt och fullt frälsa (Hebreerbrevet 7:25). En evighet i himlen! Sen kan du, apropå den sista striden, säga med aposteln Paulus: ”Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” ( 1 Korintierbrevet 15:57).

Kära själ, du har  ett val mellan seger eller nederlag, himmel eller helvete, den levande Guden eller djävulen, en glädjefylld, härlig evighet eller ändlös sorg och plåga. ”Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet!” (5 Mosebok 30:19). Välj Jesus i dag!

Kontakta oss!

Beställ traktater!