Den ende sanne Guden – känner du honom?

Alla dyrkar något. En del människor dyrkar saker, andra dyrkar människor, andra dyrkar en gudabild och åter andra dyrkar sig själva. De visar sin dyrkan av sin gud på olika sätt.

När alla dessa människor ger sin tillbedjan till dessa olika gudar, så förblir ändå en längtan och ett rop i deras hjärtan. Dessa människor kan bara finna en tillfällig lindring av ropet i sina själar, och de saknar mod att möta morgondagen. Till deras besvikelse är framtiden alltid densamma som gårdagen. Den gud de tjänar kan inte fylla tomrummet i deras liv.

Vem tillber du? Var bor din Gud? Lever han? Vad har han gjort för dig i dag? Har du pratat med honom i dag? Svarade han på ditt hjärtas rop? Vad tror du på?

Låt mig få presentera för dig den ende sanne Guden som har besegrat Satan, vår största fiende. Han är skapelsens Gud, som talade så allt blev till. Bibeln, den heliga Skrift, kan berätta för dig om denne himlens Gud som skapade människan av jordens stoft. Läs 1 Moseboken kapitel ett och två!

Han är den evige Guden. Han har ingen början och inget slut. Han är densamme i går, i dag och i evighet. Han är Skapare, Uppehållaren och Bevararen av allt (Apostlagärningarna 17:22-34).

Fullständig text för: Den ende sanne Guden – känner du honom?

Denne store Gud som bor i himlen är också intresserad av dig som människa. Han ser dig mitt i alla folkmassorna. Han älskar dig och bryr sig om dig. Han vill vara mer än en vän för dig. Han har sänt sin Son att vara din Frälsare. Han vill leva med dig, och ännu mer än så, han vill leva inom dig. Han säger: ”Förbli i mig, så förblir jag i er.»  (Johannes 15:4).

Om inte han bor i ditt hjärta, vem är det då som gör det? När vi ser omkring oss förstår vi att Satan regerar och förstör livet hos massor av människor. Han är den som regerar i deras hjärtan. Han föreslår alla onda ting som att ljuga, stjäla, åtrå, luras, söka hämnd och egennytta. Om Satan bor i ditt hjärta och lurar dig att leva i en eller flera av dessa synder, varför inte i stället komma till gudarnas Gud som utgav sin enfödde Son att dö för dina synder och hela världens synder (Johannes 3:16)?

Du frågar: ”Hur kan det där vara sant? Hur kan en som är så stor och allsmäktig bo i mitt hjärta?” (Jesaja 57:15).

Om du är sjuk och trött av synden, varför då inte åkalla och omvända sig till Honom? Genom tro på Gud och genom Jesus försonande blod kommer dina synder att bli förlåtna och du kommer att få en ny natur. Sen, när Satan kommer för att fresta dig, kommer du att känna den allsmäktige Gudens närvaro. Han kommer att ge dig vägledning och undervisa dig om allting (Johannes 14:26).

I Johannes 10:10 lovar Jesus ett överflödande liv, och han förmår att ge det till dig. Denna gåva kommer att vara din så länge som du förblir trogen och lydig mot honom. ”Om ni är villiga och lyssnar ska ni få äta landets goda» (Jesaja 1:19). Ingen annan Gud är så stor.

Kontakta oss!

Beställ traktater!