Mörkrets makter

Hur vi känner igen Satans taktik i Guds Ords ljus

Bibelns syfte är inte att lägga tonvikten på Satan och hans verk. Däremot finner vi mycket i bibeln som avslöjar den ondes karaktär och gärningar.

Satan var en gång en ängel, men han vände sig mot Gud, sin Skapare, och ville bli lik honom. Det som försiggår i Satans mörka rike är inte något nytt. Det är typiskt för hans ansträngningar genom tidsåldrarna att försöka vara en konkurrent till Guds Rike. Han erbjuder ett alternativ till det som Gud genom den helige Andes kraft utför.

Vi läser i 2 Mosebok om Egyptens trollkarlar som försökte upprepa undren som Gud gjorde genom Moses hand. I Jobs bok visar sig Satan väldigt avundsjuk på Jobs trohet mot Gud. Han använde grymhet och lidanden för att försöka tvinga Job att vända sig bort från Gud.

Satans metoder kännetecknas av: fruktan, hotelser, löften om njutning eller makt, skrämseltaktik och misstänksamhet. En del av det han först kommer med kan verka väldigt intressant och spännande. Han föreslår: ”Skulle du vilja känna till framtiden eller ha kunskaper som andra inte har?” Han kanske erbjuder botemedel som är bortom det vetenskapliga området. Astrologi eller spådomar kanske verkar ofarligt  nog, men det följs snart av magiska ord eller formler, bundenhet till vissa dagar och datum och att vara rädd för nummer som ger otur. Tanken dyker upp att det finns vissa andar som ska respekteras och fruktas på grund av den makt de kan ha över oss. På så sätt snärjer Satan den oförsiktige in i områden av fruktan för honom  och hans andar.

Allt för många människor har fångats av nyfikenhet på saker, som till att börja med, verkar ganska oskyldiga. Genom att experimentera med Ouijabräde, horoskop, att bli spådd i handen och många andra liknande saker, har de blottat sig för onda andars vidare påverkan på dem.

Satans mål är att urholka och till sist förstöra den kristnes tro på Gud. Den kristna människan upplever seger genom att tro på Jesus och bara på honom. Önskan att lära känna det okända eller att man öppnar sig för maktlystnad kan ibland motivera någon att experimentera med det som hör till Satans rike. En enkel tillit till Gud ger människan vila inför det som är okänt och får henne att fullkomligt lita på Kristus makt.

Fullständig text för: Mörkrets makter

Det som började av nyfikenhet eller experimentlusta kan snart snärja en person i en väv av rädsla: rädsla inför vad som kan hända, rädsla för andemakter, rädsla för andra människor, rädsla för Satan själv. Dessa rädslor omsluter den människa som har låtit sig själv engageras i tvivelaktiga handlingar. Som resultat av den här rädslan kan Satan hävda att det finns ett botemedel. Han erbjuder mer makt åt oss, om vi vill underkasta oss honom i vissa ritualer eller lydnad på annat sätt. Fruktan för onda andemakter kan motverkas med att själv besitta större krafter, säger han. På så sätt blir en människa förd i kontakt med nya nivåer av makt, som snarare än att leda människan till större frid, för henne in i en ständigt nedåtgående spiral ner i djupen av sataniska avskyvärdheter. Den trygghet som Satan lovade, blir en illusion och ersätts av att bli beroende av beskydd från ständigt högre makter i den onda världen. Det är Satanismens system.

Satans plan är att sätta sig själv i stället för Gud. Satan skapades för att tillbe, inte för att tillbedjas. Han är inte en överordnad makt; han kan inte besegra Guds Lamm; han kan inte ge trygghet; han är inte intresserad av vårt bästa. Ändå arbetar han ständigt för att utöva makt över människor för att föra in dem i sitt herravälde. Han försöker skapa misstro mot Gud och hans Rike. Han försöker bygga upp en organisation där han är mästare och herre. Detta utvecklas genom ett system av fruktan och illusion av makt. Han gör det häpnadsväckande för att skapa respekt i människors sinnen. (2 Korintierbrevet 11:14-15).

Detta system leder till att förstöra frid och trygghet hos individer, familjer och regeringar. Det tar människor till fånga och får dem att känna sig allvarligt hotade om de försöker komma undan.

Satan är den bittraste, mest ondskefulla, elaka och hemska fiende du har. Han är helt och hållet utan heder. Han är en lögnare. Det finns ingen sanning i honom. ”han är en lögnare och lögnens fader» (Johannes 8:44). Han är själva sinnebilden för hat och ondska. Han är helt igenom ond och har inget försonande drag.

Satan är den som instiftar allt ont. Det finns inget brott eller synd som är för smutsig för honom. Han är orsaken till allt hat, allt mord, allt våld mot barn eller makar, allt drogmissbruk, all omoral, alla spruckna hem och familjer, all splittring, all trolldom  och all oärlighet. Han älskar att skapa brott orsakade av svartsjuka och all ondska och brott mot oskyldiga människor, som råkar komma i klorna på fördärvade eller perversa människor. Han är hänsynslös och oförlåtande. Lidande inger honom ingen barmhärtighet. Blodsutgjutelse och död är redskap han använder för att nå sina syften. Han har kommit för att ”stjäla, slakta och döda” (Johannes 10:10).

Satans eviga öde är redan beslutat. Det finns en plats av evig eld förberedd för honom och hans änglar (Matteus 25:41). Hans intresse är att få så många människor som möjligt att dela hans öde och plåga. Han vet att han kan göra det genom att underminera och slutligen förstöra vår tro på Gud. Han kommer att göra detta antingen genom att öppet utmana Guds Ord eller genom att försåtligt uppmuntra en ljum, slarvig och släpphänt kristendom.

Det finns befrielse från Satans klor. Han vill få dig att tro att det inte finns någon utväg. Bibeln säger oss att Jesus har kommit för att ge de fångna frihet. Han har kommit för att ge liv. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet (Johannes 14:6). Under sitt liv på jorden visade Jesus sin makt över Satan genom att stå emot hans frestelser och genom att driva ut de onda andarna med Guds Ord (Matteus 4:1-11; Mark 9:25-26). Jesus övervann Satans makt genom sin död på korset och sin uppståndelse från de döda.

Kan vi dra nytta av denna seger och övervinna våra själars ärkefiende? Först måste vi inse att vi har fångats av Satan och är bundna av hans fruktan. Vi måste erkänna att detta är synd och att vi är förlorade om vi förblir i den ställningen. När vi inser att vi inte själva kan befria oss från Satans grepp, måste vi ropa till Gud om befrielse av allt vårt hjärta. Vi måste ångra oss och vända oss bort från våra synder. Vi behöver i tro ta emot Jesus Kristus och hans försonande blod för våra synder. Vi måste överlämna oss till Gud, ta emot hans förlåtelse och troget lyda hans Ord. När vi uppfyller de här villkoren, ger han oss frid med sig själv, stillar oron i våra hjärtan, förlåter oss våra synder, ger oss en ny natur och gör oss till sina barn. Det är det här som kallas att bli född på nytt. Den som står emot Guds kallelse är kvar i Satans rike, och denne Bedragare kommer att i slutet ta den människan med sig till evig plåga.

Om du inte förstår den plan som Gud har upprättat för dig, studera då Guds Ord, be till honom med ett ärligt hjärta, så kommer han att visa dig vägen. Gud kallar dig till sig själv och vill att du ska komma undan träldomen under Satan. Må Gud välsigna dig! Läs Psaltaren 90!

Ytterligare läsning:
Lukas 11:20-23 …. En som är starkare än Satan

Romarbrevet 6:20-23 …. Fri från synden

Jesaja 61:1 …. Frihet för de fångna

Romarbrevet 8:1-2 …. Fri från fördömelse och fällande dom

Kontakta oss!

Beställ traktater!