Ett lyckligt hem

Bibeln ger oss ritningen för ett hem som är vackert i sin design, solitt byggt och med behaglig atmosfär. Ett hem kan vara en plats för harmoni och belåtenhet eller en plats av spänningar och osämja. Är ditt hem lyckligt och starkt och i stånd att överleva livets stormar?

Hemmet är en viktig social enhet. Det är från Guds sida menat att finnas för vår andliga utveckling, känslomässiga lycka och fysiska välbefinnande. Guds plan har alltid varit att medlemmarna i familjen skulle ge varann lycka och att familjerna skulle leva harmoniskt tillsammans.

Varför en del hem är olyckliga

Varför är då en del hem olyckliga? Varför är de trasiga av oenighet, splittring och skilsmässa? Det är för att man har struntat i Guds plan och tanke. I hans Ord finns det nödvändiga byggnadsmaterialet för ett lyckligt hem. Hem som är uppbyggda enligt hans Ord är platser av kärlek, tillit, gemensamt intresse och osjälviskt tjänande av varandra. Såna hem kommer att ge lycka till våra liv och bevara våra samhällen och nationer. Följer du ritningen som Gud, Mästerarkitekten, har gett? ”Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves.” (Psaltaren 127:1)

I ungdomsåren läggs grunden för våra framtida hem. Ett rent liv inför Gud är en viktig beståndsdel i våra förberedelser för äktenskap. Föräktenskapligt sex undergräver den moraliska stabiliteten och försätter det blivande hemmet i fara. Själviskhet och självisk njutning i vår ungdom ger oss ett livsmönster som ödelägger ett äktenskap. Den höga skilsmässoprocenten är tillräckligt bevis på detta. Dessa synder måste vi på ett verkligt sätt omvända oss från, innan det kan bli ett nytt liv i Kristus. Då kan det förflutna läggas bakom oss, och Gud kommer att komma in med sina välsignelser.

En familj börjar när en man och en kvinna förenas i äktenskap. Bibeln säger om äktenskapet - ”bara det sker i Herren” (1 Korintierbrevet 7:39). Det betyder att både mannen och kvinnan har överlämnat sina liv och sin vilja åt Herre. Gud måste ha första platsen i vårt liv. När mannen eller kvinnan eller båda två är själviska, var finns då grunden för gemensam lycka?

Att gifta sig ”i Herren”

Fullständig text för: Ett lyckligt hem

Att gifta sig ”i Herren” betyder inte bara att mannen och kvinnan är kristna men också att Herren leder dem till varandra. Passion, fysisk attraktion och blind förälskelse är en dålig början på ett äktenskap. När de sakerna är grunden till att vi dras till varandra, blir det ofta besvikelse och konflikter efter att man gift sig. När vi litar på att Herren ska leda vårt val, förutser hans gudomliga visdom den hjälp och partner vi kommer att behöva, inte bara för i dag men för åren som ligger framför. Herren kanske väljer olika smak och temperament, så att makarna kompletterar varann och tillsammans bildar en mer balanserad enhet. ”Och de två ska bli ett kött.” (Markus 10:8).

Äktenskapet är tänkt att vara ett livslångt förenande band, inte bara ett juridiskt kontrakt. Jesus gav detta tydliga bud: ”Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” (Matteus 19;6).

En gudomlig ordning

Hemmet är ett litet samhälle i sig själv, och, som varje social enhet, har det behov av delegerat ansvar. Gud har gett oss en skiss av den ordningen i bibeln. Det är en grundstruktur av beslutsordning, som, om den följs, kommer att ge ordning och lycka i hemmet. Största ansvaret har mannen, sen hustrun och sen barnet, i den ordningen. (Läs också 1 Korintierbrevet 11:3, Efesierbrevet 5:22-25). När Gud etablerar och sanktionerar en princip, blir den helig. Att inte lyda den ordningen för med sig sitt mått av sorg. Å andra sidan välsignar Herren dem som är lydiga med gudsfruktan, lycka och nåd.

Genom äktenskap med varandra börjar man och hustru en förening där var och en har ett ansvar och förpliktelser. Båda behövs med sina olika funktioner och naturliga förmågor för att göra hemmet fullständigt. Någon måste ta ledningen, och Gud har delegerat den rollen till mannen. ”En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp.” (Efesierbrevet 5:23). Sådan kärlek är genomdränkt av en anda av självutgivande. Det är en omsorgsfull kärlek som får mannen att behandla sin hustru ”som sin egen kropp” (Efesierbrevet 5:28). En kärleksfull make kommer inte att betrakta sin maka som underlägsen. Snarare kommer han att anförtro sig till henne och be henne om råd och göra henne till en sann livspartner genom sin kärlek till henne.

”På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män” (1 Petrusbrevet 3:1). När en hustru följer sin mans ledarskap i hemmet, så som han lydigt följer Kristus, så blir det hemmet en hamn av frid och förnöjsamhet. Efesierbrevet 5:33 säger: ”och hustrun ska visa respekt för sin man”. Upproriskhet mot den här principen för inte bara in konflikter i familjens liv men kommer också ge andliga konflikter i hustruns hjärta.

Barnens plats

Vi tänker oss gärna barn som rena och oskyldiga. Men vi är alla födda med syndig natur. När barnet växer, kommer också de själviska dragen att visa sig mer och mer. Barnet kommer att skapa mycket sorg för sig själv och för andra, om inte föräldrarna tyglar dessa tendenser.

Ett barns plikt är att lyda sina föräldrar. ”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt.” (Efesierbrevet 6:1). Ett fullkomligt exempel på detta har vi i Jesus liv som barn. ”Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem” (Lukas 2:51). När principen om lydnad praktiseras, så blir vardagen i hemmet för föräldrar och barn lyckligare, och hemmet blir mer angenämt.

När Guds ordning upprätthålls, kommer föräldrarna att leva för sina barn och barnen för sina föräldrar, och alla kommer att leva för Gud. Sådana hem kommer vara en välsignelse för våra samhällen och vara en rikedom för vår nation.

Många ungdomar håller på med droger, modenycker, häftiga kläder och med underhållningsvärlden. De fångas av ett nöjeslystet samhälle som förkastar goda värderingar och moral. En gång gav dessa värderingar ett mått av etik och stabilitet till våra samhällen. Är bristen på trygga och lyckliga hem en underliggande orsak till att våra ungdomar är rastlösa och missnöjda? Vad kan du göra åt det? Har du nånsin tänkt på att ditt hems atmosfär beror på dig och ditt hjärtas lojalitet mot Gud?

Kristus som grund

Om vi vill bygga ett starkt och lyckligt hem, så måste Jesus Kristus vara grunden. Ösregnet må komma och stormarna slå mot det, men med Kristus kommer det ändå att stå fast (Matteus 7:24-27). Han kommer att ge oss vägledning, styrka och mod att göra våra hem framgångsrika och lyckliga i denna grymma, obarmhärtiga värld. Jesus älskade hemmet, och han vill gärna flytta in i våra hem. Han säger: ”Se, jag står vid dörren och knackar (Uppenbarelseboken 3:20). Först knackar han på dörren till vårt hjärta och sedan på dörren till vårt hem. Ska vi inte släppa in honom?

Ett lyckligt hem börjar i våra hjärtan. Vi kan inte ha äkta frid i våra hem om vi inte har frid i våra hjärtan. Vi kan uppleva daglig personlig seger över irritationsmoment och besvikelser, när vi sätter vår tillit till Gud. ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, för han förtröstar på dig.” (Jesaja 26:3).

En gudfruktig familj kommer att be tillsammans - för sina egna hjärtan, sitt hem och för behoven i samhället. Bön håller en familj samman. Talesättet är sant, att ”Den familj som ber ihop håller ihop”.

Tro på och acceptera Guds plan för ditt liv och hem! Öppna ditt hjärtas dörr för Kristus! ”I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan” (Hebreerbrevet 3:7-8). Herren väntar på att få välsigna ditt hjärta och hem. Vänd dig till honom av hela ditt hjärta och förbli trogen honom! En dag kommer han att för dig öppna dörren till det där himmelska hemmet, där lycka och fullkomlig frid väntar dig för alltid.

Kontakta oss!

Beställ traktater!