Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Himlen – ditt framtida hem?

Hur ser din framtid ut?


Vem kan tänka på framtiden utan att fundera på om det finns en annan tillvaro efter det här livet? Människan kan inte undgå tankarna på sitt tillstånd efter döden, men hon är böjd att skjuta tankarna ifrån sig. Hon går in för det här livets göromål och placerar tankar på död, himlen och helvetet i en avlägsen framtid. (Matteus 24:48, Predikaren 8:11). Men verkligheten är att ett val måste göras. Att inte göra något kommer att betyda att gå evigt förlorad.

Guds underbara frälsningsplan

Världens ljus

Bibeln är Guds Ord, den eviga sanningen. Den innehåller berättelsen om skapelsen, människans olydnad mot Gud och den smärta som kom över människan på grund av synden. Den berättar också för oss om Guds kärlek till människan, så att han gjorde en plan att återlösa henne. Den berättar om en Frälsare som föddes, som dog för människans synd och som uppväcktes från döden för människans frälsnings skull. Var och en som tror på bibelns budskap kommer att uppleva förlåtelse för synderna, sinnesro, kärlek till alla människor, kraft över synden och ett levande hopp om evigt liv.

Fyrtioåtta timmar i helvetet

John W Reynolds

Ett av de mest intressanta fallen av återupplivning som nånsin kom till min kännedom är händelsen med George Lennox, en ökänd hästtjuv i grevskapet Jefferson. Han avtjänade sitt andra straff i fängelse. Sedgwicks grevskap hade sänt honom i fängelse för ett liknande brott – häststöld.

Under vintern 1887-1888 arbetade han i kolgruvorna. Platsen där han arbetade föreföll honom osäker och farlig. Han rapporterade detta till vakthavande officer, som gjorde en undersökning och sen bedömde att rummet var säkert. Därför beordrade han Lennox att återgå till arbetet. Fången lydde, men hade inte fortsatt med arbetet mer än en timme, då taket kollapsade och begravde honom helt och hållet. Han var kvar i detta tillstånd i gott och väl två timmar.