Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Frid, frihet och lycka

Har du nånsin tänkt: ”Om jag kunde vara fullkomligt fri, så skulle jag vara lycklig, jag skulle ha frid”?

Många människor har sökt total frihet för att få lycka och frid. De önskar vara fria från alla band och tror på något sätt, att om de bara kunde göra precis som de ville, så skulle detta ge lycka. Är det så?

Fyrtioåtta timmar i helvetet

John W Reynolds

Ett av de mest intressanta fallen av återupplivning som nånsin kom till min kännedom är händelsen med George Lennox, en ökänd hästtjuv i grevskapet Jefferson. Han avtjänade sitt andra straff i fängelse. Sedgwicks grevskap hade sänt honom i fängelse för ett liknande brott – häststöld.

Under vintern 1887-1888 arbetade han i kolgruvorna. Platsen där han arbetade föreföll honom osäker och farlig. Han rapporterade detta till vakthavande officer, som gjorde en undersökning och sen bedömde att rummet var säkert. Därför beordrade han Lennox att återgå till arbetet. Fången lydde, men hade inte fortsatt med arbetet mer än en timme, då taket kollapsade och begravde honom helt och hållet. Han var kvar i detta tillstånd i gott och väl två timmar.

Förlåtelse

Är du förlåten? Din eviga framtid beror på svaret på denna allvarliga fråga.

Bibeln lär oss att “ingen rättfärdig finns, inte en enda” (Romarbrevet 3:10). Vers 23 i samma kapitel hävdar ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”. Vi måste få Guds förlåtelse om vi vill bli frälsta från syndens följder. En dag kommer vi att möta Herren i domen. ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” ( 2 Korintierbrevet 5:10).