Den ende sanne Guden – känner du honom?

Alla dyrkar något. En del människor dyrkar saker, andra dyrkar människor, andra dyrkar en gudabild och åter andra dyrkar sig själva. De visar sin dyrkan av sin gud på olika sätt.

När alla dessa människor ger sin tillbedjan till dessa olika gudar, så förblir ändå en längtan och ett rop i deras hjärtan. Dessa människor kan bara finna en tillfällig lindring av ropet i sina själar, och de saknar mod att möta morgondagen. Till deras besvikelse är framtiden alltid densamma som gårdagen. Den gud de tjänar kan inte fylla tomrummet i deras liv.

Vem tillber du? Var bor din Gud? Lever han? Vad har han gjort för dig i dag? Har du pratat med honom i dag? Svarade han på ditt hjärtas rop? Vad tror du på?

Låt mig få presentera för dig den ende sanne Guden som har besegrat Satan, vår största fiende. Han är skapelsens Gud, som talade så allt blev till. Bibeln, den heliga Skrift, kan berätta för dig om denne himlens Gud som skapade människan av jordens stoft. Läs 1 Moseboken kapitel ett och två!

Han är den evige Guden. Han har ingen början och inget slut. Han är densamme i går, i dag och i evighet. Han är Skapare, Uppehållaren och Bevararen av allt (Apostlagärningarna 17:22-34).

Fullständig text för: Den ende sanne Guden – känner du honom?

Denne store Gud som bor i himlen är också intresserad av dig som människa. Han ser dig mitt i alla folkmassorna. Han älskar dig och bryr sig om dig. Han vill vara mer än en vän för dig. Han har sänt sin Son att vara din Frälsare. Han vill leva med dig, och ännu mer än så, han vill leva inom dig. Han säger: ”Förbli i mig, så förblir jag i er.»  (Johannes 15:4).

Om inte han bor i ditt hjärta, vem är det då som gör det? När vi ser omkring oss förstår vi att Satan regerar och förstör livet hos massor av människor. Han är den som regerar i deras hjärtan. Han föreslår alla onda ting som att ljuga, stjäla, åtrå, luras, söka hämnd och egennytta. Om Satan bor i ditt hjärta och lurar dig att leva i en eller flera av dessa synder, varför inte i stället komma till gudarnas Gud som utgav sin enfödde Son att dö för dina synder och hela världens synder (Johannes 3:16)?

Du frågar: ”Hur kan det där vara sant? Hur kan en som är så stor och allsmäktig bo i mitt hjärta?” (Jesaja 57:15).

Om du är sjuk och trött av synden, varför då inte åkalla och omvända sig till Honom? Genom tro på Gud och genom Jesus försonande blod kommer dina synder att bli förlåtna och du kommer att få en ny natur. Sen, när Satan kommer för att fresta dig, kommer du att känna den allsmäktige Gudens närvaro. Han kommer att ge dig vägledning och undervisa dig om allting (Johannes 14:26).

I Johannes 10:10 lovar Jesus ett överflödande liv, och han förmår att ge det till dig. Denna gåva kommer att vara din så länge som du förblir trogen och lydig mot honom. ”Om ni är villiga och lyssnar ska ni få äta landets goda» (Jesaja 1:19). Ingen annan Gud är så stor.

Kontakta oss!

Beställ traktater!

Frid, frihet och lycka

Har du nånsin tänkt: ”Om jag kunde vara fullkomligt fri, så skulle jag vara lycklig, jag skulle ha frid”?

Många människor har sökt total frihet för att få lycka och frid. De önskar vara fria från alla band och tror på något sätt, att om de bara kunde göra precis som de ville, så skulle detta ge lycka. Är det så?

Skratten och den bekymmerslösa atmosfären i det dämpade ljuset i baren lockar många med sitt löfte om lycka. Unga människor med ett par flak öl, cigaretter, bilar och hela natten på sig för att ha roligt med sina kompisar, de känner sig säkra på att få lycka. Men de där miljöerna ger inte den frid och lycka som människor söker. Hasch, hallucinogener och kokain lovar underbara känslotoppar. Visst måste väl det ge lycka, och med den lyckan kommer väl friden? Är det så?

Modern musik som tränger in i sinne och kropp, samverkar med alkohol och droger för att förhöja upplevelsen. Men det här ger inte heller sann lycka.

Att ge sig hän fritt åt sexuell lust utan tanke på självbehärskning ger löften om uppfylld förväntan. Det ger bara tomhet och besvikelse. Nej, där finner man inte lyckan.

Fullständig text för: Frid, frihet och lycka

I vår tid är det många som menar att inom de nämnda områdena och annat också, så borde vi vara fullkomligt fria att göra precis som vi vill. De tror att det inte borde finnas någon lag, ingen skam och och inga invändningar mot den som kastar sig ut i dessa utsvävningar i sitt sökande efter lycka och frid. Man tror att total frihet borde ge frid och lycka. De hävdar att lyckan alltid går att finna i ännu ett rus, en topp av något slag. Och vi har för oss att om det bara är lycka vi söker, så kan vi inte hållas ansvariga för det våra handlingar orsakar. Vi tycker att vi minsann har rätt till vår rättvisa del av ”lyckan”.

Och med tanke på riskerna med användningen av alkohol och droger så finns de populära varningarna: Kör inte bil påverkad! Kokain kan ta livet av dig! Ha säkert sex! Om du blir gravid, gör abort! De här råden är ingen bot på problemet. Om man hittar lyckan på de här sätten, varför kan man då känna sig så ensam i fullsatt bar? Varför pendlar humöret mellan toppar och dalar? Varför mår man så dåligt efter att ha hållit igång? Varför kände man sig så sviken efter att det intima förhållandet sprack? Om njutningen ger lycka och frid, varför känns då det just utom räckhåll? Varför har vi så många problem och varför känns livet så tomt?

Överdriven njutning är inte sann frihet. Den kommer aldrig att ge lycka eller frid. Överdriven njutning är synd, eftersom den är att tjäna sig själv i stället för att tjäna Gud.

Jesus sa i Matteus 11:28-29 ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar.»

Hur är det med dig? Känner du dig orolig och bekymrad? Ger problemen i världen och i dina relationer dig ängslan, skuld  och rädsla? Undrar du ibland om det är någon som verkligen älskar dig och bryr sig om dig?

Var förvissad om att Gud älskar dig. Han är mycket intresserad av att du ska finna frid, frihet och lycka. Sann frid kommer inte av att ge sig hän åt egen njutning mer, utan av att försaka sig själv. Att ge sig själv åt Gud och lita på honom, det ger ro i själen. Jesus säger: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.» (Johannes 14:27).

Svara ja på Jesus inbjudan! Kom till honom av hela ditt hjärta! Ge honom ditt förflutna, ditt nu och din framtid! Omvänd dig från det tomma, bortslösade liv du har levt! Då kommer du att finna sann frihet, sann lycka, sann frid och sann kärlek. Du kommer att ha ett hopp för framtiden och ett löfte om evigt liv om du förblir trogen. Må Gud välsigna dig när du hos honom söker och finner frid och ro!

Kontakta oss!

Beställ traktater!

Efter döden

Just nu lever du och andas, du rör dig omkring eller arbetar. Du kanske lever i bekvämlighet eller drar dig fram i elände. Solen går upp och går ner; någonstans föds ett barn, men samtidigt är det alltid någon någonstans som dör.

HELA LIVET ÄR BARA NÅGOT TILLFÄLLIGT. MEN VART TAR DU VÄGEN EFTER DÖDEN?

Vare sig du är religiös

eller helt enkelt inte tror på någon religion -

måste du ändå ta itu med denna,

den viktigaste frågan,

för efter ett kort jordeliv går människan

till sin eviga destination. (Predikaren 12:5)

Men var?

Kyrkogården där du kommer att bli begravd kan inte begrava din själ. Om än din kropp brändes i krematorieugnen, kunde den ugnen inte förtära din själ. Om du gick under i havets djup, skulle din själ inte drunkna.

DIN SJÄL KOMMER ALDRIG ATT DÖ!

Fullständig text för: Efter döden

HIMLENS OCH JORDENS GUD HAR SAGT:

”ALLA SJÄLAR ÄR MINA.”

Någonstans i det som kommer hädanefter, kommer din själ, ”ditt sanna jag”, att möta de gärningar som gjordes medan din kropp ännu levde (i det här livet) – vare sig goda eller onda (Hebreerbrevet 9:27).

Du kan tillbe Gud uppriktigt.

Du kan ångra dina onda gärningar.

Du kan till och med lämna tillbaka det du stal.

Allt det där är helt visst nödvändigt -

MEN -

Du kan inte sona dina egna synder

Himlens Gud, den rättfärdige Domaren över hela jorden, känner dina synder och ditt liv – ingenting är dolt för honom. Du med din synd kan aldrig komma in i sällheten och härligheten i den framtida världen. Men samme Himmelske Gud är en Kärlekens Gud. Han har skapat en väg för återlösning av ditt liv och din själ. Du behöver inte bli kastad i evig dom och helveteseld. Gud sände Jesus till den här världen för att frälsa din själ. Jesus tog dina synder på sig, när han led och dog på Golgata kors. Gud gav det bästa himlen hade som offer för dina synder. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.» (Jesaja 53:5). De här orden blev profeterade om Jesus många år innan han kom till jorden.

Vill du tro på att Jesus älskar dig? Vill du be och bekänna din synd för honom? Vill du omvända dig och tro på Jesus, den levande Gudens Son? Om du ger dig helt åt honom, kommer han att ge din själ frid och ge dig ett härligt liv efter döden. Bara då kan du vara viss om ett evigt hem av stor glädje och tröst för din själ.

Men! Domens avgrund och evig eld väntar dem som i det här livet förkastar Jesus återlösande kärlek. Det finns ingen omvändelse eller frälsning efter döden. ”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matteus 25:41).

Gud varnar i den Heliga Skrift, Bibeln, för den förestående slutliga domen över hela jorden. I dessa heliga skrifter är det förutsagt att det innan den där anmärkningsvärda Domedagen kommer att finnas klara och uttalade tecken.

Innan hans ankomst kommer det att vara krig och rykten om krig, betryck och förvirring bland folken. Folken kommer att kriga mot varandra och kommer inte - tycks det - finna något sätt att fredligt lösa sina konflikter i inställningar och åsikter.

Det kommer att vara jordbävningar och epidemier på olika platser. Bibeln berättar att onda människor kommer att bli värre och värre. Och samtidigt kommer människor inte lyssna på varningar men älska njutningar mer än Gud. Ser vi inte hur de profetiorna uppfylls i vår tid? Läs Matteus 24:6-7, 12 och 2 Timoteusbrevet 3:4!

Låt oss komma ihåg att vår rättvise och store Domare inte kommer att bli påverkad av vår nuvarande rikedom eller fattigdom, berömmelse eller vanära, eller av vår hudfärg, ras, kast eller trosbekännelse. En dag kommer vi att stå inför vår store Skapare och Herre för att dömas efter våra gärningar. Läs Matteus 25:32-33!

I den ändlösa evigheten framför oss kommer det inte att finnas någon klocka, ingen årlig almanacka, och århundraden kommer inte att räknas. Röken från syndarens och den ogudaktiges plåga kommer att stiga för alltid och alltid – med samtidigt kommer glädjen, sångerna, sällheten och trösten som de återlösta får, att fortsätta för evigt i himlen. Gör ditt val nu! Snart kan det vara försent. ”Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag” (2 Korintierbrevet 6:2, Matteus 11:28-30).

Kontakta oss!

Beställ traktater!