Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Himlen – ditt framtida hem?

Hur ser din framtid ut?


Vem kan tänka på framtiden utan att fundera på om det finns en annan tillvaro efter det här livet? Människan kan inte undgå tankarna på sitt tillstånd efter döden, men hon är böjd att skjuta tankarna ifrån sig. Hon går in för det här livets göromål och placerar tankar på död, himlen och helvetet i en avlägsen framtid. (Matteus 24:48, Predikaren 8:11). Men verkligheten är att ett val måste göras. Att inte göra något kommer att betyda att gå evigt förlorad.

Förlåtelse

Är du förlåten? Din eviga framtid beror på svaret på denna allvarliga fråga.

Bibeln lär oss att “ingen rättfärdig finns, inte en enda” (Romarbrevet 3:10). Vers 23 i samma kapitel hävdar ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”. Vi måste få Guds förlåtelse om vi vill bli frälsta från syndens följder. En dag kommer vi att möta Herren i domen. ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” ( 2 Korintierbrevet 5:10).