Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Efter döden

Just nu lever du och andas, du rör dig omkring eller arbetar. Du kanske lever i bekvämlighet eller drar dig fram i elände. Solen går upp och går ner; någonstans föds ett barn, men samtidigt är det alltid någon någonstans som dör.

HELA LIVET ÄR BARA NÅGOT TILLFÄLLIGT. MEN VART TAR DU VÄGEN EFTER DÖDEN?

Vare sig du är religiös

eller helt enkelt inte tror på någon religion -

måste du ändå ta itu med denna,

den viktigaste frågan,

för efter ett kort jordeliv går människan

till sin eviga destination. (Predikaren 12:5)

Utmaningen att välja rätt

Livet ställer människan många gånger inför viktiga avgöranden. I själva verket gör vi olika val varje dag. En del val gör vi utan att tänka mycket på dem. Andra gånger kräver valet mycket funderande och eftertanke. De val vi tycker är viktiga gör vi med stor omsorg. Frågan är förstås, vad tycker du är viktigt?

Kärlek - det som världen behöver i dag

Kärlek – ett vackert ord på alla språk. Vad får det oss att tänka på: vänskap, omsorg,värme, godhet, förståelse, trygghet och - mor? Men tänk efter själv, vad betyder det här vackra ordet egentligen? Vill du bli älskad? Älskar du?

Gud är kärlek och att ha hans kärlek boende i ditt hjärta kan hjälpa dig att älska och bli älskad. Källan till all kärlek är Gud. 1 Johannesbrevet 4:16 säger:” Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.” Ingen kommer bli verkligt framgångsrik i att finna eller uppleva kärleken, om han inte söker den i och genom Gud.