Guds gåva – Julberättelsen

Jesus in a manger

Innan tiden fanns, så fanns Gud, hans Son Jesus Kristus och den helige Ande. De skapade världen och allt i den. I sin kärlek skapade Gud människan till sin egen avbild och satte henne i en vacker trädgård. Människan var olydig mot Guds regler. Denna olydnad var alltså synd och skilde människan från Gud. Han sa till människorna att de för sina synder skulle offra unga djur utan fel på. De här offren kunde inte betala för deras synder på riktigt men pekade bara framåt mot det slutgiltiga offer som Gud själv skulle stå för. En dag skulle Gud sända sin Son Jesus till jorden för att bli det där slutgiltiga offret för alla människors synder.

Maria och ängeln

The angel speaks to Mary

Fyra tusen år senare, i staden Nasaret, bodde en ung kvinna som hette Maria. Hon var förlovad med Josef. En dag visade sig en ängel för Maria och talade om för henne att hon skulle föda ett speciellt barn. Hon skulle ge spädbarnet namnet Jesus. Det här barnet skulle inte ha en jordisk far. Han skulle vara Guds Son.

Jesus födelse

The star shining over Bethlehem

Efter ängelns besök gjorde Josef och Maria efter ett bra tag en lång resa till Betlehem för att betala sina skatter. När de kom fram till Betlehem, så var staden full med folk. De fick övernatta i stallet, för det fanns inget rum ledigt på värdshuset. Där föddes Jesus. Maria lindade in lille Jesus i mjuka lindor, den tidens babykläder, och lade honom i en krubba.

Herdarna

Angels bring glad tidings to the shepherds

Samma natt vaktade några herdar sina får på en kulle utanför staden. En ängel visade sig och Guds härlighet lyste omkring herdarna. Ängeln sa: “Var inte rädda! Jag har goda nyheter till er som kommer ge stor glädje till alla människor. I natt har en Frälsare fötts. Han är Jesus Kristus, Herren. Ni kommer att finna barnet lindat i lindor och liggande i en krubba.” Sen visade sig många änglar som ärade och prisade Gud med orden: “Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar.” När änglarna var borta igen lämnade herdarna fåren ett tag och gick snabbt in till Betlehem. De fann barnet precis som ängeln sa att de skulle.

De visa männen

The wise men bring their gifts

Efter att Jesus hade fötts kom visa män från ett annat land till Jerusalem. De frågade: “Var är barnet som har fötts att vara judarnas kung? Vi har sett hans stjärna i öster och vill tillbe honom.” När kung Herodes hörde detta blev han inte glad. Han kallade på prästerna och de som var kunniga i de gamla skrifterna. De berättade för honom att profeterna hade sagt att en härskare skulle födas i Betlehem. Kung Herodes sände de visa männen till Betlehem för söka rätt på den här kungen. När de lämnade Jerusalem, ledde stjärnan dem till huset där de fann Jesus. De föll ned och tillbad honom och lämnade gåvor av guld, rökelse och myrra. Gud varnade sen i en dröm de visa männen för att återvända till de elake kung Herodes, så de reste hem en annan väg.

Orsaken till Guds gåva

Jesus var Guds Son. Han levde utan synd och var fullkomlig i allt han gjorde. Vid trettio års ålder började Jesus undervisa människorna om Gud som var hans Far. Han gjorde många under som att ge syn till de blinda och bota många människor från deras sjukdomar. Han till och med uppväckte döda. Framför allt undervisade han om hur man kan få ett evigt liv i himlen. Sen gav han sitt liv som ett offer för hela världens synd. 

Bibeln säger i Johannes 3:16 “Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Jesus kom till den här jorden för att dö på ett kors som det yttersta offret. Genom hans död har priset för all synd blivit betalt. Det finns inte längre någon anledning att ge offer för synden. Det här var uppfyllelsen av Guds löfte att sända Frälsaren.

Jesus on the cross

Fast Jesus dödades av onda människor, så hade döden ingen makt över honom. Efter tre dagar uppstod han segrande från graven. Dagarna efter uppståndelsen var det många människor som fick se Jesus. Sen en dag, efter att ha välsignat sina efterföljare, steg han upp till himlen.

När vi väljer att tro på Jesus och överlämna vårt liv till honom, så renar hans blod oss från all vår synd. När vi tar emot denna gåva av frälsning, blir vi förenade med Gud igen. Jesus blir vår personlige Frälsare, och vi kan njuta av välsignelserna att vara hans barn! En dag kommer Jesus tillbaka. Då kommer han ta med sig alla sanna troende till himlen. Där ska de leva för evigt med Gud.

 

Förlåtelse

Är du förlåten? Din eviga framtid beror på svaret på denna allvarliga fråga.

Bibeln lär oss att “ingen rättfärdig finns, inte en enda” (Romarbrevet 3:10). Vers 23 i samma kapitel hävdar ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”. Vi måste få Guds förlåtelse om vi vill bli frälsta från syndens följder. En dag kommer vi att möta Herren i domen. ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” ( 2 Korintierbrevet 5:10).

Vi står alla inför evigheten, och detta gör det mycket viktigt att veta om vi är förlåtna. Om vi är förlåtna, kommer vi att tas emot i himlen. Om vi inte är förlåtna, kommer vi att dömas till ett evigt helvete tillsammans med djävulen och hans änglar. ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.

Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse” (Matteus 25:31-34). ”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (v41).

Förlåtelse genom Kristus blod

Vad kan vi då göra för att frälsa våra själar? Vi kan inte frälsa oss själva, men vi kan ta emot den plan som Gud har försett oss med. Det hjälper oss att förstå den planen, när vi tänker på vad Gud visade sitt folk judarna innan Kristus kom. Gud sa åt dem att offra djur. Lammen som slaktades pekade fram mot det fullkomliga Guds Lamm, Jesus Kristus, som skulle återlösa alla människor genom att utgjuta sitt blod för deras synder. Utgjutandet av blod hjälpte också folket att förstå syndens allvar. Efesierbrevet 1:7 säger: ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder”.

”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist” (1 Petrusbrevet 1:18-19). Vår förlåtelse kommer genom Kristus död och att hans blod utgöts för människans synd (Hebreerbrevet 9:22).

Låt oss notera detta, för på grund av våra synder, förtjänade vi evig död. Men tack vare sin kärlek och barmhärtighet mot oss, dog Jesus i vårt ställe, så vi kan bli förlåtna och få våra överträdelser överskylda.

Ovilja att förlåta ger träldom

När vi upplever Kristus nådefulla förlåtelse får vi frid. För att behålla den friden är det nödvändigt att förlåta andra. Kristus säger till oss i Matteus 6:14-15: ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser”.

Jesus ger oss klar undervisning om faran med att inte förlåta andra: ”Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig! Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut, mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sade: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.

När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske Far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder." (Matteus 18:23-35).

Att hata någon, inte kunna lämna en oförrätt eller ha kvar bitterhet orsakar många negativa saker. Den människa som tillåter sådana känslor i sitt liv kommer att bli glädjefattig och bitter. Hennes hälsa tar skada, liksom hennes relationer till andra.

När vi vägrar att förlåta andra, skapar det en träldom i våra själar som kan jämföras med att vara någons slav eller att vara fast i ett drogmissbruk. Ofta kan vägran att förlåta skapa en bitterhet som äter upp oss inifrån. Den låser fast oss i sorg, ilska och strid, den utestänger glädje, kärlek och gemenskap. Denna bitterhet är en följd av en stolt ande som är inriktad på att föra bok och utkräva hämnd för uppfattade och verkliga oförrätter. Om vi vägrar att släppa taget om våra sårade känslor, kommer de till slut att ta makten över oss. Vi kommer att bli fångade av dem såväl som fångade av synden inför Gud.

Villkorslös förlåtelse

Jesus lärde oss att enda sättet för oss att ge förlåtelse till andra är att göra det så som han har förlåtit oss. Vi ska inte villkora förlåtelsen beroende på försyndelsens natur eller svårighetsgrad mot oss, antalet försyndelser eller den felandes karaktär. Vi ska ge villkorslös barmhärtighet så som Gud har gett oss barmhärtighet. När vi ödmjukar oss och ger förlåtelse till andra, så öppnar Gud vägen för oss att söka förlåtelse för våra egna misstag och synder. Gud förlåter helt och fullt alla dem som kommer till honom med en ödmjuk och ångerfull ande.

När vi följer den helige Ande kommer vi att lära känna sanningen, och sanningen ska göra oss fria (Johannes 8:32). Vers 36 säger: “Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria”.

”I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan” (Hebreerbrevet 3:15). I Matteus 11:28 säger Jesus ”Kom till mig... så ska jag ge er vila”. När vi följer denna undervisning kommer vi att bli förlåtna och också kunna förlåta andra.

Att komma till Gud

Nu är frågan, hur kommer vi till Gud? Svaret finns i Bibeln. “Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom” (Johannes 6:44). Genom sin helige Ande gör Gud oss medvetna om att vi är syndare och i behov av en Frälsare. Ibland förstår vi inte Guds kallelse helt och fullt. Vi kanske börjar känna oss tomma och ensamma inom oss och ett behov av något, en känsla att allt inte står rätt till, en övertygelse om att vi är vilse.

När vi känner den här rastlösheten i vår ande behöver vi öppna våra hjärtan för Gud och hans vägledning. Syndabördan kommer att bli mycket tung, och vårt hjärta kommer att känna ånger över vårt syndiga liv i det förflutna. Gud vill att vi ska överlåta vårt liv till honom i sann omvändelse. När Gud ser vårt förkrossade och ångerfulla hjärta och vår villighet att helt göra hans vilja, så förlåter han vårt tidigare syndiga liv, och vi får förlåtelse och frid. (Psaltaren 34:18, 51:16-17). O, så lyckliga vi är nu, och vi vill berätta för andra vad Kristus har gjort i vårt hjärta!

Detta är inte något som bara är på ett intellektuellt plan eller är att man har ändrat åsikter. Det är ett verk av den helige Ande som omvänder oss till ett nytt liv. Genom denna kraft från den helige Ande får vi tro och tillit till Gud, så att vi kan lägga ner vår egen vilja och förlåta andra. 2 Korintierbrevet 5:17 säger: ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit”.

Bibelns sätt att förlåta är något mycket vackert. En förtröstansfull tro på Jesus offer kopplad till en full överlåtelse till Gud och hans vilja, tar bort skulden från vårt inre. Våra synder är helt överskylda av blodet som Jesus Kristus utgöt för oss. Den förlåtelse, som Gud ger, tar bort våra förseelser och vår smärta. Han suddar tavlan ren och förlåter oss våra överträdelser, ”och (jag skall) aldrig mer minnas deras synder” (Hebreerbrevet 8:12). Vilken underbar frihet vi kan uppleva, när Gud förlåter oss våra synder och vi kan förlåta våra medmänniskor. Också du kan få uppleva det här i ditt hjärta och liv. Kom till Herren i dag!

En Frälsare för dig

The prodigal son asking his father for his inheritance

Är du en lycklig person? Rädsla och skuld (på grund av synd) kan stjäla lyckan från dig. Du kanske frågar: “Hur kan jag bli lycklig?”

Jag har goda nyheter till dig! Det finns en som kan hjälpa dig. Han kan förlåta dina synder och ge dig förblivande glädje och lycka. Han heter Jesus. Låt mig få berätta för dig om honom!

Hans Far – Gud – är den som skapade världen. Han skapade allting i världen. Han skapade dig och mig.

Gud älskar oss. Han älskar varenda en i världen. Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus, sin ende Son, till den här världen. När Jesus var på den här jorden, så botade han de sjuka och tröstade de sorgsna. Han öppnade blindas ögon. Han lärde människorna många saker.

Jesus vill att vi skulle förstå den stora kärlek som hans Far har till dig och mig. Han berättade följande berättelse som förklarade hans Fars kärlek. Du kan läsa det här i Lukas evangelium 15:11-24.

En viss man hade två söner. Han trodde att allt gick bra. Men en dag gjorde en av sönerna uppror och kom till honom och sa: “Jag trivs inte hemma! Jag vill leva mitt eget liv och nu sticker jag härifrån. Ge mig min del av arvet!” Pappan blev väldigt ledsen men gav honom pengarna och lät honom gå. Han undrade om han nånsin skulle få se sin son igen.

Sonen reste långt bort och hade roligt med sina pengar och sina vänner. Han var slarvig och slösade bort sina pengar på ett själviskt liv i ständigt festande. Han tyckte att han hade väldigt trevligt och roligt, ända tills hans pengar var slut och hans vänner lämnade honom. Han var alldeles ensam och i nöd. Vad skulle han nu göra?

Han gick till en bonde och bonde skickade ut honom att mata grisarna. Och han fick inte nog med mat där. Han var så hungrig att han kunde ha ätit grisarnas mat. Han började tänka på allt dumt han hade gjort och hur han hade handlat illa mot sin far. Han blev mer och mer olycklig.

The prodigal son feeding the pigs

En dag kom han ihåg hur kärleksfull hans far hade varit och hur bra han hade haft det medan han var hemma. Till och med hans fars tjänare hade gott om mat.

Han tänkte: “Skulle jag kunna återvända till pappa efter allt jag har gjort mot honom? Kommer han fortfarande att älska mig? Jag är inte värd att vara hans son. Jag är beredd att vara hans tjänare, om han bara tar emot mig.”

Direkt reste han sig upp och började gå hemåt till sin fars hus. Han skulle se om hans far skulle förlåta honom.

Fadern hade längtat efter sin son ända sen han hade gett sig av. Han undrade ofta: “Kommer han nånsin tillbaka?” Sen en dag såg han någon närma sig långt borta. Kunde det vara hans son? När han såg att det var han, sprang han emot honom med öppen famn.

“Pappa”, sa sonen, “Jag har syndat mot dig. Jag är inte värd att vara din son.”

Men hans far sa: “Hämta de bästa kläderna till honom och gör i ordning en festmåltid. Min son var förlorad, men nu är han återfunnen.”

The father welcoming the prodigal son home

Vi är alla lika den där sonen. Vi har alla gått vilse och kommit bort från Gud, vår Far. Vi har slösat bort våra tillfällen och många bra saker som han gett oss. Vi har levt själviskt och varit upproriska mot honom. I dag inbjuder vår himmelske Far oss att komma till Jesus. Han väntar på oss med öppen famn.

Jesus visade oss sin kärlek genom att ge sitt liv som ett offer för våra synder och hela världens synder. Han utstod smärta och förkastelse när han tillät onda människor att spika honom fast på ett kors. Genom Guds kraft uppstod han från döden och lever i evighet.

Kom till Jesus och be honom förlåta dig dina synder! När han ser att du ångrar det onda du har gjort, kommer han att förlåta dig och tvätta bort all din synd med sitt blod som han utgöt. Det kommer att bli en underbar upplevelse! Du kommer att bli en ny person. Livet kommer att få ny mening. Jesus tar bort din skuld och rädsla och ger dig glädje och lycka i stället. Han blir din Frälsare.