Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Utmaningen att välja rätt

Livet ställer människan många gånger inför viktiga avgöranden. I själva verket gör vi olika val varje dag. En del val gör vi utan att tänka mycket på dem. Andra gånger kräver valet mycket funderande och eftertanke. De val vi tycker är viktiga gör vi med stor omsorg. Frågan är förstås, vad tycker du är viktigt?

Guds underbara frälsningsplan

Världens ljus

Bibeln är Guds Ord, den eviga sanningen. Den innehåller berättelsen om skapelsen, människans olydnad mot Gud och den smärta som kom över människan på grund av synden. Den berättar också för oss om Guds kärlek till människan, så att han gjorde en plan att återlösa henne. Den berättar om en Frälsare som föddes, som dog för människans synd och som uppväcktes från döden för människans frälsnings skull. Var och en som tror på bibelns budskap kommer att uppleva förlåtelse för synderna, sinnesro, kärlek till alla människor, kraft över synden och ett levande hopp om evigt liv.

Frid, frihet och lycka

Har du nånsin tänkt: ”Om jag kunde vara fullkomligt fri, så skulle jag vara lycklig, jag skulle ha frid”?

Många människor har sökt total frihet för att få lycka och frid. De önskar vara fria från alla band och tror på något sätt, att om de bara kunde göra precis som de ville, så skulle detta ge lycka. Är det så?