Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap

Välkommen till Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap! Målet för Evangeliets Traktat- och Bibelsällskap är att i världen sprida de Goda Nyheterna om frälsning av nåd, genom tro på Jesus Kristus och på så sätt bidra till att fullfölja Kristus missionsbefallning.


Efter döden

Just nu lever du och andas, du rör dig omkring eller arbetar. Du kanske lever i bekvämlighet eller drar dig fram i elände. Solen går upp och går ner; någonstans föds ett barn, men samtidigt är det alltid någon någonstans som dör.

HELA LIVET ÄR BARA NÅGOT TILLFÄLLIGT. MEN VART TAR DU VÄGEN EFTER DÖDEN?

Vare sig du är religiös

eller helt enkelt inte tror på någon religion -

måste du ändå ta itu med denna,

den viktigaste frågan,

för efter ett kort jordeliv går människan

till sin eviga destination. (Predikaren 12:5)

Frid, frihet och lycka

Har du nånsin tänkt: ”Om jag kunde vara fullkomligt fri, så skulle jag vara lycklig, jag skulle ha frid”?

Många människor har sökt total frihet för att få lycka och frid. De önskar vara fria från alla band och tror på något sätt, att om de bara kunde göra precis som de ville, så skulle detta ge lycka. Är det så?

Den ende sanne Guden – känner du honom?

Alla dyrkar något. En del människor dyrkar saker, andra dyrkar människor, andra dyrkar en gudabild och åter andra dyrkar sig själva. De visar sin dyrkan av sin gud på olika sätt.

När alla dessa människor ger sin tillbedjan till dessa olika gudar, så förblir ändå en längtan och ett rop i deras hjärtan. Dessa människor kan bara finna en tillfällig lindring av ropet i sina själar, och de saknar mod att möta morgondagen. Till deras besvikelse är framtiden alltid densamma som gårdagen. Den gud de tjänar kan inte fylla tomrummet i deras liv.