Slaget om din själ

A shield and sword

I den stora staden Paris i Frankrike står ett monument rest till general Napoleons minne. Under de sista åren av 1700-talet och början av 1800-talet blev han en fruktad man i Europa.

Hans berömda segrar i strid och imponerande erövringar nådde så långt, att praktiskt hela Europa med undantag av England var under hans kontroll. Den ambitiöse generalen hade planer på att härska över hela världen.

I Paris på Triumfbågen finns ingraverat en lista på slag som Napoleon utkämpade och vann. Där saknas emellertid ett mycket viktigt slag –  ja visst, ja! Det historiska slaget vid Waterloo.

Fullständig text för: Slaget om din själ

Det förlorade han. Tidvattnet hade vänt. Hans ambitioner krossades för han hade förlorat detta, helt avgörande slag. Efter det landsförvisades han, och han dog som en hatad man.

Vad skulle det ha tjänat till om Napoleon hade vunnit hela världen bara för att förlora vid Waterloo? Han ära, berömmelse och goda lycka var plötsligt borta. Alla de forna segrarna hjälpte honom inte när denna förkrossande förlust kom. Genom att förlora det slaget förlorade han allt.

Varje ansvarig själ möter stora andliga strider i livet. Följderna av dessa slag har oerhörd vikt och betydelse. Nederlaget vid Waterloo gav Napoleon vanära i hans liv. Förlusten av slaget om din själ ger kval i evighet. Har du tänkt på de oundvikliga följderna av ett självcentrerat liv utan Kristus?

Ska du förlora slaget om livet? Kampen på liv och död? Kampen mellan himmel och helvete? Kampen mellan självförnekelse och egenkärlek, mellan din själ och djävulen? Jesus säger: ”För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Markus 8:36).

Vare sig vi äger mycket eller lite av den här världens goda, men om vi förlorar vår själ, vilken tragedi är det inte! Vårt eviga öde blir fastställt. Många människor inser inte att vi alla har en stor andlig kamp att utkämpa. Deras förstånd har blivit förblindat av Satan och världen, och de är inte vakna för verkligheten av kampen mot synden. Bibeln säger: ”Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.” (Efesierbrevet 5:14). Skaka av dig syndens och Satans kedjor! Gör det till en kamp intill slutet! Du kan inte undgår den naturliga döden, men du kan undgå den eviga döden. ”Och döden och helvetet kastades i eldsjön.” (Uppenbarelseboken 20:14). ”där deras mask inte dör och elden inte släcks.” (Markus 9:44). Om du förlorar slaget om din själ, väntar en evig dom i helvete och plåga.

Har du nånsin tänkt på att det bara är ett enda steg mellan dig och döden? Är du redo att stiga över tidens tröskel in i evigheten? För att få tag i den seger som ska leda dig till ditt himmelska hem, måste du komma till Jesus som ”kom till världen för att frälsa syndare. (1 Timoteus 1:15. ) ”Nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.” (Apostlagärningarna 17:30). NU! Inte i morgon eller vid något annat lämpligt tillfälle. ”Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Korintierbrevet 6:2).

Om du fortfarande inte har Kristus i ditt hjärta, om ditt förflutna fördömer dig, om du inte har upplevt den nya födelsen (Johannes 3:3), slå dig inte till ro! Omvänd dig! Kom till Jesus precis som du är medan han knackar på ditt hjärtas dörr! Han säger: ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Uppenbarelseboken 3:20). Du kanske frågar: ”Kan en syndare verkligen bli frälst?” Ja! Kom till Kristus i tro av hela ditt hjärta och ta emot honom som din personlige Frälsare, ångra din synd och lyd den heliga Andes röst! Då kommer du att vinna slaget om din själ. Du kommer inte bara uppleva frid och glädje i det här livet, men också få sällhet och härlighet med din Frälsare i evigheten. För tusentals år sen sa profeten Hesekiel: ”Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått.... och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva.” (Hesekiel 18:21)

Om du tänker njuta nöjena i en syndig värld kommer du att finna att du förlorar i långa loppet, så som Napoleon gjorde vid Waterloo. Du kommer att vara som en drunkande utan en räddare och kommer att gå under. Vilket öde att tillbringa evigheten i helvetet! Ta tag i Jesus, den store Livräddaren, direkt nu! Han kan helt och fullt frälsa (Hebreerbrevet 7:25). En evighet i himlen! Sen kan du, apropå den sista striden, säga med aposteln Paulus: ”Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” ( 1 Korintierbrevet 15:57).

Kära själ, du har  ett val mellan seger eller nederlag, himmel eller helvete, den levande Guden eller djävulen, en glädjefylld, härlig evighet eller ändlös sorg och plåga. ”Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet!” (5 Mosebok 30:19).

Välj Jesus i dag!

Kontakta oss!

Beställ traktater!

En Frälsare för dig

The prodigal son asking his father for his inheritance

Är du en lycklig person? Rädsla och skuld (på grund av synd) kan stjäla lyckan från dig. Du kanske frågar: “Hur kan jag bli lycklig?”

Jag har goda nyheter till dig! Det finns en som kan hjälpa dig. Han kan förlåta dina synder och ge dig förblivande glädje och lycka. Han heter Jesus. Låt mig få berätta för dig om honom!

Hans Far – Gud – är den som skapade världen. Han skapade allting i världen. Han skapade dig och mig.

Fullständig text för: En Frälsare för dig

Gud älskar oss. Han älskar varenda en i världen. Gud älskar oss så mycket att han sände Jesus, sin ende Son, till den här världen. När Jesus var på den här jorden, så botade han de sjuka och tröstade de sorgsna. Han öppnade blindas ögon. Han lärde människorna många saker.

Jesus vill att vi skulle förstå den stora kärlek som hans Far har till dig och mig. Han berättade följande berättelse som förklarade hans Fars kärlek. Du kan läsa det här i Lukas evangelium 15:11-24.

En viss man hade två söner. Han trodde att allt gick bra. Men en dag gjorde en av sönerna uppror och kom till honom och sa: “Jag trivs inte hemma! Jag vill leva mitt eget liv och nu sticker jag härifrån. Ge mig min del av arvet!” Pappan blev väldigt ledsen men gav honom pengarna och lät honom gå. Han undrade om han nånsin skulle få se sin son igen.

Sonen reste långt bort och hade roligt med sina pengar och sina vänner. Han var slarvig och slösade bort sina pengar på ett själviskt liv i ständigt festande. Han tyckte att han hade väldigt trevligt och roligt, ända tills hans pengar var slut och hans vänner lämnade honom. Han var alldeles ensam och i nöd. Vad skulle han nu göra?

Han gick till en bonde och bonde skickade ut honom att mata grisarna. Och han fick inte nog med mat där. Han var så hungrig att han kunde ha ätit grisarnas mat. Han började tänka på allt dumt han hade gjort och hur han hade handlat illa mot sin far. Han blev mer och mer olycklig.

The prodigal son feeding the pigs

En dag kom han ihåg hur kärleksfull hans far hade varit och hur bra han hade haft det medan han var hemma. Till och med hans fars tjänare hade gott om mat.

Han tänkte: “Skulle jag kunna återvända till pappa efter allt jag har gjort mot honom? Kommer han fortfarande att älska mig? Jag är inte värd att vara hans son. Jag är beredd att vara hans tjänare, om han bara tar emot mig.”

Direkt reste han sig upp och började gå hemåt till sin fars hus. Han skulle se om hans far skulle förlåta honom.

Fadern hade längtat efter sin son ända sen han hade gett sig av. Han undrade ofta: “Kommer han nånsin tillbaka?” Sen en dag såg han någon närma sig långt borta. Kunde det vara hans son? När han såg att det var han, sprang han emot honom med öppen famn.

“Pappa”, sa sonen, “Jag har syndat mot dig. Jag är inte värd att vara din son.”

Men hans far sa: “Hämta de bästa kläderna till honom och gör i ordning en festmåltid. Min son var förlorad, men nu är han återfunnen.”

The father welcoming the prodigal son home

Vi är alla lika den där sonen. Vi har alla gått vilse och kommit bort från Gud, vår Far. Vi har slösat bort våra tillfällen och många bra saker som han gett oss. Vi har levt själviskt och varit upproriska mot honom. I dag inbjuder vår himmelske Far oss att komma till Jesus. Han väntar på oss med öppen famn.

Jesus visade oss sin kärlek genom att ge sitt liv som ett offer för våra synder och hela världens synder. Han utstod smärta och förkastelse när han tillät onda människor att spika honom fast på ett kors. Genom Guds kraft uppstod han från döden och lever i evighet.

Kom till Jesus och be honom förlåta dig dina synder! När han ser att du ångrar det onda du har gjort, kommer han att förlåta dig och tvätta bort all din synd med sitt blod som han utgöt. Det kommer att bli en underbar upplevelse! Du kommer att bli en ny person. Livet kommer att få ny mening. Jesus tar bort din skuld och rädsla och ger dig glädje och lycka i stället. Han blir din Frälsare.

Kontakta oss!

Beställ traktater!

Bästa berättelsen att kunna

Bible and Candle

En gång fanns det ingenting i den världen.

Inga fiskar.

Inga stjärnor på himlen.

Fullständig text för: Bästa berättelsen att kunna

Inga hav och vackra blommor.

Allt var tomt och mörkt.

Men Gud fanns.

Gud hade en underbar plan. Han tänkte på en vacker värld, och medan han tänkte, så skapade han världen. Han gjorde allting ur ingenting. När Gud skapade något, så sa han bara ”Låt det bli skapat!” och så fanns det bara där.

Han skapade ljus. Han skapade floderna och haven, den grästäckta jorden, djuren, fåglarna och träden.

Sist av allt skapade han en man, och sen skapade han en hustru åt mannen. De hette Adam och Eva.

Gud älskade dem väldigt mycket. Varje kväll hälsade han på dem i den vackra trädgården de bodde i.

Hela trädgården var deras att njuta av, utom ett enda träd, som Gud hade förbjudit dem att ta av.

Adam och Eva var lyckliga, tills Satan, Guds fiende, en dag frestade dem. De beslöt att smaka frukten från trädet som Gud hade förbjudit. De syndade alltså. För första gången blev de skamsna och sorgsna.

De kunde inte längre prata med Gud lika förtroligt. Nu skulle de uppleva smärta och problem. Och de måste dö. Å, vad de var ledsna!

Gud lovade att hjälpa dem. När det var dags skulle han sända sin Son Jesus in i världen. Jesus skulle komma ned från himlen och skapa ett sätt så att synden kunde bli förlåten. För att göra det skulle han lida och dö för mänskligheten. Så glada de blev över att Gud skulle sända en Frälsare!

Adam och Eva fick barn och barnbarn. Allt eftersom var det många människor som levde i världen.

Gud ville att alla skulle vara lyckliga. Han talade om för dem vad de skulle göra. Här är en lista på regler Gud gav dem (2 Mosebok 20:3-17):

  1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild.
  3. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn.
  4. Tänk på sabbatsdagen (vilodagen) så att du helgar den.  
  5. Hedra din far och din mor.
  6. Du ska inte mörda.
  7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
  8. Du ska inte stjäla.
  9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
  10. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 

De här reglerna skrevs i bibeln, så att vi kan läsa dem också. Om vi lyder dem kommer vi att vara lyckliga.

Satan vill inte att vi ska lyda dem. Ibland säger han till oss att vi ska stjäla något när ingen tittar. Men Gud vet om det. Gud ser allting.

Ibland frestar Satan oss att ljuga och får oss att tro, att ingen kommer att få reda på det. Gud vet om det. Han hör allting.

När vi gör de där sakerna, mår vi dåligt inom oss. Gud älskar oss och vill hjälpa oss att vara goda. Det var därför han sände Jesus till världen. Gud kom ihåg sitt löfte. Efter många år föddes Jesus som ett litet spädbarn. Han växte upp och blev man.

Han gjorde många underbara saker. Han botade de sjuka. Han gjorde så att de blinda såg. Han välsignade barnen.

Jesus gjorde aldrig något ont. Han berättade för människorna om Gud och att de skulle lyda honom.

Efter en tid tog Jesus fiender honom och spikade fast honom på ett kors. Han dog.

Han led och dog för alla människornas synder, till och med deras, som hade spikat upp honom på korset.

Jesus begravdes. Men sen hände något underbart. Han stannade inte kvar i graven. Han uppstod från de döda!

Snart efter det tog Gud honom upp igen till himlen i ett moln. Medan hans vänner såg på när han for upp, sa en ängel till dem att Jesus skulle komma tillbaka igen.

Jesus dog för våra synder också. Han vill att vi ska ångra och bekänna våra synder. Han är beredd att förlåta oss.

Vi kan be till Gud när som helst. Han hör varje ord och känner varje tanke. Han får oss att känna oss glada inombords när våra synder är förlåtna. Då vill vi göra det som är rätt. Då vill vi vara goda.

Vi kan välja att vara olydiga mot Gud och följa Satan i stället. Men Guds Ord säger att om vi förkastar Gud i det här livet, så kommer han att kasta ned oss i helvetet. Helvetet är plats av eld som aldrig slocknar.

Men om vi älskar och lyder Jesus, kommer han att ta oss upp till himlen, när han kommer tillbaka. Himlen är Guds och hans Son Jesus vackra hem. Det är ett hem av kärlek och ljus. Där ska vi vara lyckliga för alltid.

Kontakta oss!

Beställ traktater!