Himlen – ditt framtida hem?

Hur ser din framtid ut?


Vem kan tänka på framtiden utan att fundera på om det finns en annan tillvaro efter det här livet? Människan kan inte undgå tankarna på sitt tillstånd efter döden, men hon är böjd att skjuta tankarna ifrån sig. Hon går in för det här livets göromål och placerar tankar på död, himlen och helvetet i en avlägsen framtid. (Matteus 24:48, Predikaren 8:11). Men verkligheten är att ett val måste göras. Att inte göra något kommer att betyda att gå evigt förlorad.

Det finns bara två slutmål

Himlens härlighet och helvetets fasor övertygar oss om att vi måste göra himlen till vårt eviga slutmål. Vi måste göra ett val om vi ska göra en realitet av den belöningen. Ingen synd kommer att komma in i himlen – den saken är klar. Det blir evigt straff i helvetet för dem som inte finner syndaförlåtelse. ”Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

(Matteus 25:46)

Himlen – hemmet för alla de återlösta

För de återlösta, dem som har tvättats rena i Kristus blod, är himlen en särskild plats. (Uppenbarelseboken 7:13-14). Det är hemma. Deras längtan efter himlen är som psalmförfattarens längtan i Psaltaren 63:1) ”Min själ törstar efter dig, i ett torrt och törstigt land.» För det köttsliga, jordiska sinnet verkar himlen som en avlägsen plats långt borta. För personen, som är född av Guds helige Ande, är  himlen nära och verklig. Han upplever en försmak av sitt eviga hem.

Fullständig text för: Himlen – ditt framtida hem?

De goda egenskaper som Kristus visade exempel på -  sanning, ödmjukhet, renhet och kärlek, är dyrbara för ett Guds barn. Allteftersom Gud i nåd ger himmelsk kärlek in i den troendes liv, är den kristne noga med att vara ärlig och ödmjuk, Hans hjärta längtar efter fullheten och renheten i dessa kristna nådesbevis i det himmelska hemmet. (2 Korintierbrevet 5:1).

 

Himlen – en plats av ljus

Livet här på jorden har många skuggor. Vi möter ofta saker vi inte förstår. Vi försöker att se in i framtiden, men det kan vi inte göra. Ofta upplever vi besvikelser i våra liv. Allt det här skulle kunna beskrivas som mörker.

Himlen har bara ljus. Det är där Gud bor. ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.«

(1 Johannesbrevet 1:5). I hans ljus förstår vi helt och fullt. Kunskapen kommer att bli fullständig. Det förflutna och alla händelser kommer att vara helt tydliga. I detta ljus finns det full gemenskap mellan Fadern och de som bor hos honom.

Himlen beskrivs som ”det arv som de heliga har i ljuset” (Kolosserbrevet 1:12). Egenskaper för ljuset i bibeln är kunskap, helighet och glädje. Ljuset upphör aldrig – aldrig nånsin! ”Natt ska inte finnas där”. (Uppenbarelseboken 21:25). 

Himlen – en plats utan  hot eller synd

”Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn» (Uppenbarelseboken 21:27). Nedstämdhet, besvikelse, frestelse och synd hör ihop med det jordiska livet. Sånt kommer aldrig in i det här vackra landet.

I Uppenbarelseboken 21:4 läser vi: ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta”. För den kristne är himlen den njutbara vilan, avslutningen på den långa resan. Han vet att så som Gud torkade bort hans tårar på jorden, så kommer all sorg ha tagits bort i himlens fullkomlighet.

 

De frälsta är odödliga

Mänskliga relationer är viktiga för oss här på jorden. Andras glädje och sorg berör våra känslor. Familjeband är meningsfulla och att skiljas från varann är smärtsamt. Allt detta är en nödvändig del av vårt dödliga tillstånd.

När Jesus kommer tillbaka som Domare, kommer alla att bli förvandlade. Den dödliga kroppen som är förgänglig och utsatt för döden, kommer att bli odödlig. ”De döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”(1 Korintierbrevet 15:52-53)

I detta tillstånd kommer inte längre familjerelationer innebära samma sak för oss längre. Jesus lärde oss att det inte blir några äktenskap i himlen (Matteus 22:30). Känslorna i detta livet kommer att blekna i jämförelse med den glädje som kommer att vara i gemenskapen med Herren Gud. Inget kommer att kasta en skugga över gemenskapen mellan de frälsta och Guds Lamm.

De heliga ska hela tiden betrakta saker som jordiska ögon aldrig har sett; de ska höra ting som jordiska öron aldrig har hört; och de ska lära känna det som inget hjärta har kunnat tänka ut.

 

Jesus och de som är hans kommer att förhärligas

Det kommer en dag när Herren Jesus ska visa sig för alla invånarna på jorden. Var och en kommer att stå inför honom för att dömas (Matteus 35:31-34). Hans sanna efterföljare, även om de var föraktade och förkastade under sitt jordiska liv, kommer att tas upp i härligheten (himlen). Där kommer de att kunna prisa och ära Gud alltid. Dödligheten byts ut mot odödlighet. ”Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.» (1 Korintierbrevet 15:54). Se också 2 Korintierbrevet 5:1.

I det här livet hade de heliga haft många prövningar, frestelser och svårigheter. Genom nåd ska de som har litat på Förlossaren och hållit ut till slutet lyftas upp till himlen. Folk från alla länder  och av alla språk och i alla åldrar, som har bevarat tron, kommer att vara där. Denna stora och oräkneliga skara, som fått förlåtelse för synd och blivit helgade genom Jesus Kristus blod, kommer att bebo himlen. (Uppenbarelseboken 7:9-14).

Dessa själar som har blivit återlösta i detta livet kommer att förhärligas i himlen. Hur underbart blir det inte att uppleva bröllopet mellan Guds Lamm och hans Kyrka. Detta kommer bli  härlighet bortom all jämförelse. (Uppenbarelseboken 19:7-9).

Himlen – bortom mänskligt förstånd

”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.»

(1 Korintierbrevet 13:12)

Härligheten och glansen i himlen kan inte förstås eller förklaras helt. Våra sinnen förstår de saker som vi kan se och röra vid. Även om vi förstår att himlen är själens hem med Gud, så har han valt att inte uppenbara alla aspekter av det eviga hemmet.

Stefanus, den förste kristne martyren, fick se en skymt av himlen. När han stenades för sin tro,  ”lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida”. (Apostlagärningarna 7:55)

Även om mycket om himlen inte kan förklaras, så vet vi tillräckligt för att vi, liksom de trogna i alla tider, önskar att leva för evigt i staden som Gud har gjort. Hebreerbrevet 11:10 säger oss att Abraham i tro ”väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.”. Läs också Hebreerbrevet 11:13-16.

Kommer vi att vara där?

Vart tar vi vägen när livet är slut? Kommer vi att gå till himlen? Guds Ande knackar milt på och påminner oss att förbereda oss för vår eviga framtid.

Vi behöver inse vårt behov av Gud. Genom människans syndafall i början har människan förverkat (förlorat) sin goda ställning hos Gud. När vi ångrar våra synder och finner förlåtelse  genom Jesus Kristus blod kan vi återupprätta den här gemenskapen. Gud tar då emot oss som rättfärdiga och förlåter oss. Vi blir då Guds barn genom kraften i Ordet och Anden (Johannes 3:5; 1:12). Den frid vi kommer att uppleva är en försmak av fullheten av vilan som kommer att bli vår i det där eviga hemmet. Varje själ kan ha ett klart bevis inom sig att en boning har blivit förberedd för honom eller henne i himlen. (Johannes 14:2-3)

Kontakta oss!

Beställ traktater!